Styckningskurs vildsvin med Kalmarsunds jvk - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto: Marcus Gunnarsson

Styckningskurs vildsvin med Kalmarsunds jvk

Helt i linje med förbundets fokusområden anordnade Kalmarsunds jvk två styckningskvällar på olika ställen i sitt område i samverkan med Studiefrämjandet.

Foto: Marcus Gunnarsson

2019-06-12

Under månadsskiftet maj och juni höll Kalmarsunds jaktvårdskrets i samarbete med Studiefrämjandet två styckningskurser med fokus på vildsvin.

Kurserna var mycket populära och fylldes rekordsnabbt.
Som knivförare under dessa två träffar anlitades Glen Faxhag Raymond, en erfaren, mycket pedagogisk och underhållande ledare.

Marcus Gunnarsson som är ordförande i Kalmarsunds jaktvårdskrets tycker att det är helt i linje med förbundets fokus, att som ett av de vildsvinstätaste länen i landet trycka på tillvaratagandet av just vildsvinet som klimatsmart livsmedel. Det är ju också detta som medlemmarna efterfrågar allra mest -praktiska utbildningar.

10-12 personer kom till varje tillfälle och de fick förutom kunskap också med sig förkläden från viltmat.nu och styckningsschema, en dekorativ plansch att ha i kök/styckningsbod.

Samarbetet med Studiefrämjandet underlättar då kretsen kan fokusera på att få fram plats, styckningskunnig och slaktkropp så hjälper Studiefrämjandet till med det administrativa och kallar, beställer material samt sköter eventuell fakturering.
Alla deltagare var mycket nöjda med kursen.

Nu ser vi fram emot en fin grillsäsong med mycket vilt på grillen!

Erica Lindquist kommunikatör Kalmar län

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick