Föreningskunskapsutbildning för fyra kretsar med Studiefrämjandet. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Martin Sahlberg

Föreningskunskapsutbildning för fyra kretsar med Studiefrämjandet.

Kretsarna Mönsterås, Oskarshamn, Hultsfred och Högsby läser tillsammans en studiecirkel i föreningskunskap genom Studiefrämjandet. Det har länge inom Jägareförbundet varit en ambition och pratats om att kretsarna ska samarbeta och hjälpa varandra med aktiviteter och med varandras verksamheter, men det har oftast stannat med just med en ambition och diskussioner.

Grupparbeten om stadgar mm

2019-11-19

I våras träffades representanter från styrelserna för Oskarshamn, Mönsterås- och Högsby jaktvårdskrets vid ett möte för att diskutera vad man kunde hitta för gemensamma samarbetsformer. Varje krets presenterade sin verksamhet och vad man hade för funktion i styrelsearbetet.

Alla representanterna som var närvarnade vid mötet tyckte det hade varit bra och givande. För att det återigen inte skulle stanna med en ambition hade det redan kommit fram två förslag med gemensamma aktiviteter. Den första var att anordna en föreläsning med Elias Turesson (jaktvårdskonsulent Kronobergs län) för styrelserna i älgskötselområden inom Emåns älgförvaltningsområde. Föreläsningen handlade om arbetsordningen, vilka roller och ansvar olika personer har i dagens älgjaktsystem och förvaltningen av älgen.

Det andra förslaget var att gemensamt hålla en studiecirkel i föreningskunskap för styrelserna i ovan nämnda kretsar. Målet med studiecirkeln är att vidareutbilda de som suttit i styrelsen en längre tid samt att ge de som nyligen har blivit förtroendevalda insikter i föreningsarbetet. Det finns mycket som man måste känna till för att göra ett bra arbete som förtroendevald styrelseledamot. Dels vad man har för möjligheter samt vad man har för ansvar mot medlemmar som gett sitt förtroende till oss att leda kretsens arbete.

Tillsammans med Studiefrämjandet arbetade kretsarna fram ett upplägg för sammankomster och en tidsplan. I detta arbete kom man fram till att även bjuda in Hultsfreds jaktvårdkrets och fråga om de ville vara med på studiecirkeln. Hultsfred tackade ja till erbjudandet.

Första träffen för studiecirkeln var i Högsby, onsdagen den 28 augusti. Representanter från Studiefrämjandet och Svenska Jägareförbundet var med på träffen för att informera om det samarbetsavtal som Jägareförbundet har med Studiefrämjandet och vilka möjligheter det ger kretsarna. En tjänsteman från Svenska Jägareförbundet, Karin Stoeckmann, informerade om Jägareförbundets historia och hur organisationen ser ut med förtroendevalda och tjänstemän.  

Studiecirkeln omfattar fyra träffar och kretsarna delar på värdskapet. På senaste träffen som var i Oskarshamn diskuterades kretsarnas stadgar och hur de påverkar styrelsearbetet. Stadgarna är det regelverk som finns för styrelsearbete och därför måste man vara väl insatt i stadgarna för att kunna utföra ett bra arbete.

 Studiecirkeln fyller många syften, dels får man inom kretsstyrelserna lära sig vad det är man ska göra för att utföra ett fullgott styrelsearbete och sedan lär man känna personerna i de andra kretsarnas styrelser. Alla är överens om att det blir mycket lättare att ta kontakt med angränsandes styrelse om man känner dem som sitter i den styrelsen och på så sätt underlättar det ett framtida samarbete.

På träffarna är det högt i tak med många diskussioner. Genom diskussionerna drar man lärdom av varandras erfarenheter både positiva och negativa. En del saker tar man med sig till sin egen krets för att höja styrelsearbetet.

TEXT: Martin Sahlberg, ordförande Högsby jvk

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick