Rovdjurinventering med kamera - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Mostphotos

Rovdjurinventering med kamera

Svenska Jägareförbundet har, tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram information för spridning gällande rovdjursinventering via jägarnas viltkameror

Foto:Mostphotos

2019-10-08

Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Vi kan nu använda dem inom viltförvaltningen, vilket gett oss helt nya möjligheter att följa och inventera viltstammarna. Svenska Jägareförbundet i samarbete med länsstyrelserna vill informera om att Du kan bidra till att få bättre och mera tillförlitliga siffror på rovdjursstammarnas storlek, inte minst i områden där vi har få dagar med spårsnö. Inventeringsperioden för lodjur är från 1 oktober till siste februari, men alla rapporter även utanför denna period är viktiga. 
Läs hela dokumentet här!Inventering med viltkamera Kalmar 2019.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick