Vilka vargar rör sig var? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Fredric Sommer/Mostphotos

Vilka vargar rör sig var?

Många är intresserade av att veta vilka vargar som rör sig på just deras marker. Man vill veta hur många de är, varifrån de kommer och vilket revir de tillhör.

Foto:Mostphotos

2019-10-09

Nu kan alla som vill få svar på just de frågorna.
Den 1 oktober startade nämligen inventeringen av varg med hjälp av dna från spillning. Inventeringen pågår till 31 mars.

Svenska Jägareförbundet i samarbete med länsstyrelserna kommer under de kommande 6 månaderna med hjälp av jägarna att samla in så många spillningsprover som möjligt från varg. Från spillningsproverna utvinns dna som visar vilken individ det är, var den hittats tidigare och var den är född. Alla prover kommer sedan att användas för att beräkna hur många vargar som finns i Sverige. Givetvis kommer inte alla vargar att hittas, men ju fler vargar och dess fler gånger samma individer hittas ju exaktare blir beräkningen av stammens storlek.


Inventeringen går till så att ca 1 cm3 vargspillning läggs i ett provrör med torkmedel som gör att dna inte förstörs. En blankett med fyndplats och uppgiftslämnare måste bifogas provet för att kunna användas. Provet skickas sedan till länsstyrelsen som registrerar det och skickar det vidare för analys. Resultatet av alla analyser kan var och en följa på Rovbase.se.
Provrörskit finns att hämta på Svenska Jägareförbundets kontor i Kalmar.
Man kan också ringa och få provröret skickat till sig eller få reda på andra platser att hämta provrörskit på. 

FAKTA:
Säsongen 2017-2018 gjordes motsvarande dna inventering och totalt 3740 prover samlades in. Analyserna visade att dessa kom från 315 olika individer.

För mer information kontakta
Jaktvårdskonsulent Benny Nilsson,
benny.nilsson@jagareforbundet.se 070-3300652

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick