Lyckat predatorkontrollprojekt på södra Öland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Niklas Liljebäck

Lyckat predatorkontrollprojekt på södra Öland

Under mer än 10 års tid har jägarna på södra Öland, i Mörbylånga jaktvårdskrets drivit Vadareprojektet tillsammans med bland andra Länsstyrelsen. Syftet har varit att återställa balansen på markerna för att gynna de markhäckande fåglarna som haft ogynnsam häckning ch kraftigt minskat i antal. Det man har gjort är att utöka predatorjakten och det har varit mycket framgångsrikt.

2020-04-17

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick