Öländska jägare protesterar mot Naturvårdsverkets jakttidsförslag. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Mostphotos

Öländska jägare protesterar mot Naturvårdsverkets jakttidsförslag.

Ölandsbladet har fångat upp missnöjet som kokar hos de öländska jägarna kring Naturvårdsverkets förslag på nya jakttider.

2020-06-28

Saxat från Ölandsbladet:
"Naturvårdsverket har lämnat över sitt förslag om nya jakttider till regeringen. Men de öländska jägarna protesterar mot de föreslagna förändringarna i rådjursjakten.

I veckan lämnade Naturvårdsverket över sitt förslag om nya jakttider till regeringen. En översyn av jakttiderna ska göras var sjätte år och förslaget är mycket omfattande. Artspecifika förutsättningar, ett djuretiskt perspektiv, biologisk mångfald och jägarnas arbete med viltvård har präglat arbetet. I förslaget har det tagits fasta på att det behöver finnas en balans mellan att bevara och bruka de svenska viltstammarna.

Det har också varit viktigt att skapa bra verktyg för att minska skador i jord- och skogsbruk och på fisket. Utökade allmänna jakttider för klövvilt och gäss ska ge ökade möjligheter för att förebygga skador.

– Jakttiderna är centrala verktyg i arbetet med att förvalta vilt och hur de utformas påverkar och engagerar många. Vi har inhämtat ny kunskap och gett berörda aktörer möjlighet att påverka arbetet. Många har lämnat synpunkter under arbetets gång och det är vi tacksamma för. Efter det har vi gjort avvägningar med beaktande av de synpunkter som har lämnats in, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Borgholms jaktvårdskrets, som är en lokalavdelning i Svenska Jägareförbundet, var tillsammans med resten av kretsarna i länet kritiska mot de föreslagna jakttiderna när de gäller rådjur. I förslaget föreslås det att jakten på kid och get ska förlängas till att även gälla februari. Det ska även vara tillåtet att jaga bock på våren.

– Vi lämnade in en gemensam protest mot detta för vi ser ingen anledning att jaga get i februari eftersom de då har börjat utveckla kid i magarna, säger Niclas Niklasson, ordförande i Borgholms jaktvårdskrets.

– I övriga Sverige är det oftast större jaktmarker och då är det lättare att hålla koll på avskjutningen. Men här på Öland är det många små jaktmarker och om alla ska skjuta en bock på våren finns risken att få felaktig fördelning i avskjutningen. Det är redan svårt eftersom många tycker att troféjakt är roligt och gärna jagar bock i augusti, fortsätter han.

Sedan var de även missnöjda med att vissa arter fick förlängd jakttid medan andra förkortades, bland annat kråkfåglarna.

– Det var även några arter som försvann från jakttidtabellen. Men Sverige är stort och alla förslag kan inte passa varje landskap.

Regeringen fortsätter nu arbetet med jakttiderna och det är de som beslutar vilka ändringar som ska göras och när de träder i kraft.

Det här gäller för några av de öländska arterna

• Den nuvarande jakttiden för rödräv föreslås att fortsättningsvis gälla vilket innebär jakt från den 1 augusti till den 15 mars.
• När det gäller rådjur föreslås att jakttiden på get och kid utökas med februari månad i hela landet och det ska även vara tillåtet att jaga bock under våren.
• Jakttiden för grågås är för nuvarande den 11 augusti till den 31 december men det föreslås att den ska förlängas med att även innefatta januari då den ökar i Sverige och orsakar stora skador för jordbruket. Detsamma gäller för Kanadagåsen.
• I förslaget föreslås det bland annat att det inte längre ska vara möjligt att jaga gråtrut, havstrut, kricka, bläsand och ejder.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick