Rapportera fallvilt till SVA! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Niklas Liljebäck

Rapportera fallvilt till SVA!

I samband med pågående fågelinfluensa är det ytterst viktigt att vi jägare bidrar till viltsjukdomsövervakningen genom att rapportera sjuka och döda vilda djur till Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA.

2021-02-17

Just nu är det fokus på fågel men även annat vilt som påträffas sjuka eller döda där man inte kan se en uppenbar skada av t ex trafik bör rapporteras. Vi har ju bland annat afrikansk svinfeber i Euoropa.
Just din observation kan vara mycket viktig.

För att rapportera dina fynd så göra du det via denna klickbaralänk: https://rapporteravilt.sva.se/  

eller använda dig av SVA´s app till telefonen alternativt ring SVA´s växel:
018-67 40 00.

Vi från Jägareförbundet Kalmar län hoppas att du har möjlighet och lust att sprida denna information vidare till jaktlag och jägare i just ditt område. Tillsammans kan vi upptäcka sjukdomsutbrott i tid!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick