Såhär hanterar du jaktsabotörer. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Såhär hanterar du jaktsabotörer.

Svenska Jägareförbundet har tagit fram råd och riktlinje för hur man ska bete sig om man blir utsatt för jaktsabotörer eller djurrättsterrorister.

2021-03-24

De allra flesta jägare är medvetna om det hårdnande klimatet mellan aktivister och jägare. Men kunskapen om att hantera och möta människor som vill sabotera och stoppa jakter är ofta liten. Därför ger Jägareförbundet nu ut en broschyr som har till syfte att skapa kännedom om hur aktivister arbetar, vad lagen säger och hur du som jägare bör agera.

Jägareförbundet framhåller att den som har jakträtt har en laglig rätt att jaga. Äganderätten och nyttjanderätterna till fastigheten är starkare rättigheter än allemansrätten. På samma sätt som man inte får gå genom odlade grödor, eftersom man då förstör skörden, får man inte heller medvetet förstöra för de som ska jaga.

Jägare ska visa stor generositet med allmänhetens tillgång till naturen. Det handlar om att bägge parter ska uppvisa god ton och omdöme då man möts i skogen.

Däremot är det tydligt att man inte medvetet får sabotera jakten, vilket är syftet från aktivisterna. De har inte lagen med sig. Och argument om allemansrätten håller inte, poängterar förbundet.

 

Jägareförbundets tips till den ensamma jägaren

• Gör patron ur och ha noga uppsikt på ditt vapen.

• Starta din mobilkamera och filma vad som händer och vad som sägs.

• Kontakta jaktkamraterna och förklara vad som sker så du kan få hjälp.

• Förklara för aktivisterna att de stör och saboterar jakten. Be dem lämna platsen.

• Vägrar de lämna platsen – ring polisen.

• Gå därifrån.

• Svara inte på tilltal. Uppge inga personuppgifter. Låt dig inte provoceras, utan avbryt jakten.

• Dokumentera om möjligt aktivisterna. Hur de ser ut, vilka bilar de kom med, hur många de är, med mera.

• Polisanmäl alltid.

 

Jägareförbundets tips till jaktlaget

• Säkerställ att alla vapen är oladdade och ha noga uppsikt över dem.

• Avdela några personer som filmar allt som händer på platsen. Notera namn och bilnummer med mera.

• Ett par lugna personer tar diskussionen med sabotörerna.

• Förklara för aktivisterna att de stör och saboterar jakten. Inträffar händelsen på privat plats, förklara detta också. Be dem lämna platsen.

• Vägrar de lämna platsen, ring polisen och gör en anmälan.

• Jaktlaget bör sedan dra sig tillbaka (gärna till en plats där aktivisterna inte har tillträde – exempelvis inomhus). Där kan man bestämma om man ska avbryta jakten eller omgruppera till annan plats. Obehöriga har inte rätt att köra bil på enskilda vägar.

• Det är inte alltid som polisen har möjlighet att komma.

• Stöd varandra inom jaktlaget så att ingen provoceras till våldsamheter

• Spara filmerna. Ta kontakt med Jägareförbundet så snart händelsen inträffat. Förbundet kan ibland hjälpa till att skapa kännedom om händelsen och det verkliga händelseförloppet

Läs mer i pdf:en nedan:

2021-03-sa-hanterar-du-hot-och-sabotage.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick