bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Mike Richter/Mostphotos

På gång just nu i Jägareförbundet Kalmar län.

Det händer mycket nu i Jägareförbundet Kalmar län och både tjänstemän och förtroendevalda arbetar för högtryck. Här kan du läsa lite kortfattat om vad vi arbetar med just nu.

Jägarskolan får se hur man flår i Gullabo.

2022-03-09

-Stor fokus ligger just nu på de för förbundet stora frågorna så som till exempel vargpolitiken, eller snarare avsaknaden av en sådan. En kampanj för att påverka allmänna opinionen kommer att lanseras i april. Ett flertal träffar med länets riksdagspolitiker har genomförts redan.

-Arbetet med att motarbeta införandet av vårjakt på råbock i södra Sverige upptar mycket tid, Ett tiotal möten med arbetsgruppen som spänner över flera län har resulterat i bland annat debattartiklar, insändare, TV-inslag och politikerträffar. Vi har en träff planerad landsbygdsministern i slutet av mars för att framföra bland annat våra farhågor kring införandet av vårjakt på råbock och den obefintliga förvaltningen av vargstammen.

-Både tjänstemän och förtroendevalda från kretsar och län är ute och träffar jägarskolor på praktiska jaktdagar och liknande arrangemang i södra och mellersta Kalmar län. En träff med ett 80-tal deltagare genomfördes i Gullabo föregående lördag och nu kommande lördag är det en repris på detta med ett 60-tal jägarskoledeltagare och ungdomar. I slutet av mar har vi en träff i mellersta länet med ytterligare ett 70-tal jägarskoledeltagare.

-Planeringen inför årets länsstämma är i full gång med motionshantering, stämmohandlingar, ombudsanmälan och planering av lokaliteter för stämman som går av stapeln den 30:e mars klockan 19:00 på Staby gårdshotell i Högsby. (mat serveras från 18:00)

-Länets valberedning är i fullt arbete inför länsstämman.

-Planering av Svenska Jägareförbundets nationella årsstämma i Kalmar 4-5 juni pågår intensivt. Vi kommer befinna oss i Kalmarsalen samt visa upp våra aktiviteter och verksamhet på Stortorget i Kalmar under helgen. Nu när alla kretsar haft sina årsmöten kommer mer information att skickas ut till alla länets jaktvårdskretsar, med förslag och önskemål om deltagande vid dessa aktiviteter. Denna stämma är den första fysiska på fyra år och efter föregående års turbulenta stämmor är det en mycket viktig stämma.

-Mycket pappersarbete genomförs då alla jaktvårdskretsar nu genomfört sina årsmöten och alla nyaförtroendevalda ska välkomnas in i förbundet. De nygamla utbildningarna i Jägarandan kommer att cirkuleras inom kort.

-Instruktörslyftet är en insats som genomförs tillsammans med region syd och Studiefrämjandet. Alla instruktörer inom områdena hund, skytte och jägarskola, erbjuds kompetensutveckling och en mycket spännande dag tillsammans med likasinnade i Jönköping den 21:a maj. Mer information om detta kommer att skickas ut inom kort till berörda instruktörer. Hör du ingenting men borde blivit kallad? Kontakta Maria Augustsson på Kalmarkontoret.

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för jakten, viltet och jägarna i framtiden!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick