bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Erica Lindquist

Kretskonferens med Jägareförbundet Kalmar län.

Jägareförbundet Kalmar län hade kretskonferens på Staby Gårdshotell i Högsby en vacker aprilkväll. Uppslutningen var god liksom stämningen.

2022-04-21

Temat för konferensen var bland andra Arbetet mot vårjakt på råbock i syd, kommande nationella stämma med Svenska Jägareförbundet som skall hållas i Kalmar och framtiden i förbundet, då genom att redovisa valberedningens förslag till förbundsstyrelse.

Erica Lindquist och Bill Nelson presenterar arbetet som lagts ner och hur gången har varit.
Det råder fortfarande stor enighet mot vårjakten på råbock och man är stolt över det arbete som förtroendevalda i de drabbade länen lägger ner med stöd från tjänstemän. Det är sorgligt och lite uppgivet att se att det varit så dålig respons och tondövt gehör för vår sak.
Vi ger dock inte upp och samtliga kretsar står unisont bakom kampen mot införandet av jakt på råbock i södra Sverige.

Ett stort men spännande arbete ligger framför oss i och med att vi står värdar för kommande Förbundsstämma. Birger Fransson som tillsammans med Catrin Engberg Tukia samordnar kretsarnas aktiviteter och den utåtriktade verksamheten som kommer att bedrivas under helgen, presenterade nuläget och den närmaste planeringen.
Det kommer att bli fina dagar i Kalmar!

Bill Nelson presenterade valberedningens förslag till förbundsstyrelse som nu kommit och man är inte helt enig med valberedningen härifrån.
Kretsarna var dock helt eniga i det svar som kommer att lämnas från Kalmar län.

I det stora hela var det en mycket positiv kretskonferens och det är trevligt att åter få träffas på riktigt.

Tack alla som engagerar sig i kretsarna! Vi har väldigt bra förtroendevalda i kretsar och våra verksamheter i länet. Vi arbetar på för jakten och medlemmarna i framtiden! 

Tillbaka till överblick