bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Informationsfilm om mörkerriktmedel.

Vad gäller vid jakt med mörkerriktmedel? Vi reder ut lagar och regler samt ger tips om hur du kan förbättra din kunskap om jag med mörkerriktmedel.

2022-05-10

Nu har Svenska Jägareförbundet producerat en film som berör jakt med mörkerriktmedel.
Med denna film vill Jägareförbundet skapa ökad kunskap om vad som gäller vid jakt med mörkerriktmedel, både digitala och termiska.

Genom att nämna de problem som kan uppstå samt tips vid användning av mörkerriktmedel skapas en medvetenhet och vilja att söka mer information. Denna film är också skapad för att informera om att Jägareförbundet inom kort erbjuder en utbildning som skall säkerställa din kunskap och praktiska användning av mörkerriktmedel vid jakt av vildsvin. Filmen vänder sig främst till jägare inriktade på vildsvinsjakt, jägare som går i tankarna att införskatta ett mörkerriktmedel, markägare och jaktledare.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick