bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Jägarnas samhällsnytta!

Jägarnas samhällsnytta!

Glöm inte att berätta för andra att det är jägarna som lägger mest tid på viltvård och inventering!

2022-07-07

Bara för att det är självklart hos oss i de egna leden så vet folk i allmänhet inte om att vi tillexempel lägger 5,5 miljoner timmar på viltinventering varje år eller att det är vi som förser forskare och myndugheter med information om våra viltstammar och dess biotoper.

Der är väl värt att skryta om!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick