bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Uppföljning av älgobsen så här långt.

Jaktvårdskonsulent Fredrik Zethraeus, länsordförande Bill Nelson, vice ordförande Jonny Edvardsson och VFD representant Conny Jakobsson har gemensamt kollat på årets älgobs så här långt och resonerat kring det preliminära resultatet. Jaktvårdskonsulenterna i region syd har också gått igenom älgobsen för året och resultaten pekar åt samma håll i hela Götaland och även i Svealand.

2022-10-19

Älgstammen minskar, helt enligt de förvaltningsplaner som finns. Andelen tjur i stammen ökar sakta och kalvandelen per hondjur faller återigen ner. Reproduktionen är nu den lägsta sedan det ”nya älgförvaltningssystemet” infördes för tio år sedan.
Detta är något som verkligen behöver lyftas ock ta tag i om vi vill förtjäna älgjakt i framtiden.

Förbundet har en folder som heter ”Låt kalvjakten styra” och den är mer aktuell än den någonsin har varit. Tar vi inte hänsyn till antalet kalvar när vi jagar kommer vi sänka älgstammens kvalitet ytterligare. ”Låt kalvjakten styra”, ”Jägareförbundets älgpolicy” samt ”Handlingsplan älg”. Alla mycket viktiga för oss i vårt vidare arbete med att lyfta älgstammen och rädda jakten. Dessa dokument bifogas här tillsammans med älgobssiffrorna.

Älgobsen 2022-2023.pdf

Med vänlig hälsning

Fredrik Zethraeus på uppdrag av Jägareförbundet Kalmar län.

Jaktvårdskonsulent Region Syd

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick