bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kalmar län

Foto:Bill Nelson

Två kvällar om Älgläget i Kalmar län

Halvvägs in i älgjakten har kunskapen och signalerna om älgstammens status börjat komma in i form av älgobs och avskjutning. Älgobsen visar på en låg älgtäthet, en reproduktion som minskar och en hyfsad andel tjur. Fredrik Zethraeus, Jaktvårdskonsulent i Kalmar län har i och med detta bjudit in till två träffar som gick av stapeln i veckan.

Foto:Bill Nelson

2022-12-01

Svenska Jägareförbundet tillsammans med lokala jaktvårdskretsar och Studiefrämjandet stod för båda arrangemangen som den 28 november tog plats i Ankarsrums bygdegård och den 30 november i Rockneby aktivitetshus. I Ankarsrum låg tyngdpunkten på norra länet och i Rockneby på den södra halvan av länet.

Träffarna var information och utbildningskvällar där älgläget och jakten 2022 gicks igenom. Frågan om hur vi förvaltar en älgstam och hur vi ska tänka framöver för att höja kvaliteten i älgstammen genom SMARTA mål och kloka förvaltningsbeslut kom att vara viktiga punkter på agendan. Fokuset var på årets älgjakt och syftet att stärka kvaliteten i älgstammen och vässa precisionen i våra skötsel- och förvaltningsplaner.

Inbjudna var ledamöter i länets alla Älgförvaltningsgrupper, representanter från våra älgskötselområden och ett par representanter från varje jaktvårdskrets.

Totalt deltog ett hundratal intresserade på träffarna vilket bådar gott för engagemanget för älgstammens framtid.

Tillbaka till överblick