bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Rovdjursinformation

Här finner du information om rovdjur och organisation i Kalmar län

Jägareförbundet Kalmar län ansvarar för:

Att hålla sina medlemmar informerade om nuläget.
Att ta tillvara på medlemmarnas intressen och arbeta för en sund rovdjursförvaltning med viltstammar i balans.

Kontaktperson i Jägareförbundet Kalmar län: Ordförande Bill Nelson honom når du HÄR!

 

Länsstyrelserna ansvarar för:
 
Att informera om rovdjur och viltskador för att öka toleransen för en samexistens mellan rovdjur och människa
Att ta fram regionala förvaltningsplaner för dessa arter - Arbeta för att förebygga jaktbrott
Inventering av de stora rovdjuren - Samarbete med regionala rovdjursgrupper
Att försöka förebygga och ersätta skador orsakade av stora rovdjur
Att genomföra besiktningar vid viltskador på tamdjur

Under länk nedan finner du alla uppgifter vad som berör rovdjursrapporter mm.
Även besiktningsmän och kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer i Kalmar län och av Länsstyrelsen utsedda kvalitetssäkrare.

Här hittar du länk till Länsstyrelsen!

 

 


2013-03-14 2022-11-22