Lövträd mer än en älgfråga - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Lövträd mer än en älgfråga

Förekomsten av natur- och viltvårdsviktiga RASE-träd (rönn, asp, sälg och ek) påverkas inte bara av hjortviltets bete utan också - och i hög grad - av konkurrens med annan vegetation, skogsbruksmetoder och annan markanvändning. Detta framkom på ett forskningsseminarium på Sveriges Lantbruksuniversitet.

2019-03-27

En del lövträd är särskilt viktiga för artrikedomen i naturen. Det gäller framför allt "RASE-träden" (rönn, asp, sälg och ek) som många insekter, fåglar, mossor och lavar är beroende av. Ny forskning visar dessutom att älgkalvar väger mer där älgen har en varierad diet, där RASE ingår som en komponent.

Förekomsten av RASE-träd påverkas av olika former av markanvändning, samtidigt som hjortvilt gärna betar dem. Läs mer

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick