Inventering Vargar - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Fotograf: Dirk Rueter/Mostphotos

Inventering Vargar

Nu är rovdjursinventeringsperioden igång. I år utförs en utökad inventering av varg. Den insamling av vargspillning som pågår i hela landet mellan 1 oktober och 31 mars ger oss möjlighet att bidra med fakta, istället för spekulationer kring vargstammens storlek. Men för att få ett bra resultat krävs att så många som möjligt deltar.

2019-10-24

Som regel brukar den här typen av inventering inte generera någon stor mängd prover i södra delen av Sverige.

Gör så här för att rapportera:

· Rapportera i Skandobs (Spår, observationer, spillning mm)

· Om ni hittar en spillning, kontakta i första hand Länsstyrelsens kvalitetssäkrare som kan hjälpa till med insamling och bedömning, alternativt kontaktar ni Elias Turesson.

· Vill ni vara förberedda för att kunna samla in spillning själv – beställ eller hämta provrörskit på vårt kontor i Kalmar eller hos Elias Turesson och följ bifogade instruktioner för provtagning. Länets kvalitetssäkrare har också provkit.

· Det är viktigt att jägarna använder vår blankett även om Länsstyrelsens kvalitetssäkrare åker ut. Annars blir det svårt att veta vilka spillningar som jägarna samlat in. (Samt att det rapporteras i Skandobs)

 

Instruktion provtagning se nedanstående länk:

https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/instruktion-for-insamling-av-varg-dna/provtagning-vargspillning/

Här finns ytterligare information om vad som händer med provet mm efter inlämning, kontaktuppgifter(Syds kontaktuppgifter kommer under veckan mm.) för den som är intresserad.

https://jagareforbundet.se/vilt/rovdjursinventering/varg/spillningsinventering/instruktion-for-insamling-av-varg-dna/

Viktiga kontakter:

Länsstyrelsen

Elin Åkelius 010 - 223 71 43 elin.akelius@lansstyrelsen.se

Daniel Söderberg 010 – 223 73 82 daniel.soderberg@lansstyrelsen.se

Kvalitetssäkrare

Rune Håkansson: 070 - 564 20 33 rune.hakansson@lby.se Ljungby - Länets västra och södra delar.

Jan-Erik Johannisson: 070 - 510 46 12 dje.j@telia.com Eriksmåla – länets östra delar.

Anders Gunnarsson: 070 - 290 89 08 anders.gunnarsson@citynetv.se Korsberga - länets norra delar.

Elias Turesson: 010 – 58 47 657 elias.turesson@jagareforbundet.se Lönashult - länets centrala delar.

Lasse Le Carlsson: 076 – 116 35 99 lecarlsson@telia.com Länets södra delar.

Hör av ER om det är något!

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick