Genomförd årsstämma 2020 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Genomförd årsstämma 2020

Torsdagen den 7 maj genomförde Jägareförbundet Kronoberg sin årsstämma. Stämman som skulle genomförts i april fick flyttas fram pga av Corona pandemin. Då pandemin fortfarande pågår så beslutades det att stämman skulle genomföras digitalt via "Teams".

2020-05-11

Trots att det rådde viss ovana vid att använda digitala lösningar så genomfördes stämman på ett mycket bra sätt. Samtliga ombud förutom en var närvarande under stämman. Ombuden fick välja på att koppla upp sig hemifrån eller på platser som kretsarna hade ordnat för ombuden.


Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Under stämman så omvaldes Ewert Frisk till ordförande för Jägareförbundet Kronoberg.
Alvesta och Tingsryds jaktvårdskretsar fick ny ledamöter i styrelsen medan det för Uppvidinge, Växjö Norra och Växjö Södra blev omval på ledamöterna.


Tre stycken motioner hade inkommit till länsföreningen och behandlades under stämman.
I alla tre motionerna valde stämman att gå på länsföreningens förslag att tillstyrka motion 1 och 2 i sin helhet och föra dem vidare till Jägareförbundets årsstämma och motion 3 omvandlas till en skrivelse med vissa förändringar i texten som skickas vidare till Jägareförbundet.


Styrelsen tackar alla medlemmar, ombud, kretsar och förtroendevalda för medverkan under stämman samt för det gångna verksamhetsåret. VI tackar även studiefrämjandet för hjälpen med tekniken under stämman. Nu hoppas vi att Corona pandemin lugnar sig och att vi kan genomföra en del av de planerade aktiviteterna under sommaren och hösten.

/Styrelsen Jägareförbundet Kronoberg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick