bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Jaktsäsongen är slut och det är tid för rapportering

Tiden rusar på och jaktåret 2022–2023 tar sina sista stapplande steg och en ny spännande säsong ser dagens ljus. Men före vi tar oss an det nya behöver vi summera det som varit. Det återigen dags att rapportera in vad vi fällt under säsongen. En heltäckande och bra avskjutningsrapportering är ett ovärderligt verktyg för att stärka jakten och få en bra bild av viltstammarnas status för att kunna ha en idé om uttag och inriktning för den kommande säsongen. Men också för att kunna bevara och summera alla de minnen som ett fällt vilt genererar.

2023-07-10

Vi som jägare förväntas kunna visa vad vi fäller och hur viltstammarnas utveckling ser ut. Kraven och detaljrikedomen på återrapportering blir allt viktigare. För att ge en seriös bild av jakten måste vi som jägare kunna visa att vi kan, vet och vill bidra till förvaltningen och kunskapen om Sveriges vildnad.

Att rapportera avskjutningen av det vilt vi årligen fäller, är en viktig del av att vara jägare. Regeringen, myndigheter och andra organisationer förväntar sig att vi kan redovisa den avskjutning som är gjord. Allt oftare används sifforna i olika sammanhang och då måste siffrorna också vara trovärdiga. En del jägare är lite oroliga över att redovisa vad som skjutits men det är inte så intressant att veta vad en specifik jägare har fällt. Utan avskjutningen ska kopplas till en mark och areal för att bli intressant.

Kan vi som jägarkollektiv visa att vi har koll och att våra siffror är trovärdiga kommer det att underlätta väsentligt i olika förhandlingar. Det ger oss stort förtroende i diskussioner och i beslut om jaktliga frågor. Om detta inte fungerar på ett bra sätt kommer också inskränkningarna i vår jaktliga utövning att öka. Så i slutändan handlar det om att vi i framtiden ska få möjlighet att bedriva jakt och på så många olika arter som möjligt. Därför det viktigt att just ert jaktlag rapporterar in avskjutningen för den gångna säsongen. Allt jaktbart vilt ska med.

Täckningsgraden fortsätter att öka i länet och under föregående säsong täcktes 57,8 % in, vilket resulterade i näst bästa länet i landet. Stort tack till alla som rapporterat – fortsätt rapportera och få fler att rapportera.

Viltdata är det verktyg vi använder för att registrera avskjutning, observationer och biologiska data. Viltdata.se  I Kronoberg är målsättningen att samtliga kretsar ska nå 40 % i täckningsgrad och att länet ska nå minst 60 %. 

                     Täckningsgraden kretsvis för säsongen 2020/ 2021. Tidigare mål svart linje och röd linje nytt mål.

 

Viltdata

Vi arbetar ständigt utveckla och förbättra Viltdata. En viktig del är att försöka göra det så användningsbart som möjligt. Det finns ett par viktiga delar man behöver ha koll på när man rapporterar.

  • Börja med att kontrollera så att alla uppgifter stämmer om areal, krets, jaktledare, rapportör/kontaktperson, kontaktuppgifter och att rätt kryss är ikryssade för rapportering – detta görs under Jaktlag/Rapportör och Jaktlagens uppgifter.
  • Allt vilt som är fällt ska med.
  • Vi måste numera särredovisa antalet fällda djur som fälls med stöd av någon de punkterna om skyddsjakt enligt bilaga 4 i Jaktförordningen, Skyddsjakt på enskilds initiativ.
  • Skyddsjakt enligt bilaga 4 ska inte blandas ihop med jakt för att skydda gröda – vildsvinen ska alltså rapporteras som vanligt.
  • Kronviltet har en egen rapportering med en separat slutrapporteringsknapp. Separat rapportering av fällt kronvilt fungerar på samma sätt som älgen, där varje enskilt fällt kronvilt skickas direkt till Länsstyrelsen och därmed behöver bara rapportering ske i Viltdata.

  

Tre sätt att rapportera sin avskjutning

Systemet är tänkt för rapportering på jaktlagsnivå (även om man jagar annat vilt, än älg, uppdelat) genom att man sammanställer lagets samlade avskjutning. Så alternativ 1 är det vi jobbar för. Glöm inte att slutrapportera när allt är klart.

  1. Rapportera avskjutning för det jaktlag som man jagar älg i. Jagar man övrigt vilt i andra konstellationer än man jagar älg så samlar man (en utsedd jaktlagsrapportör) in avskjutningen från respektive konstellation och rapportera genom att kryssa i att man vill rapportera avskjutning även för övrigt vilt. Detta görs under rubriken ”Jaktlagens uppgifter” på sitt aktuella jaktlag. Man kan rapportera alla fällda villebråd som årsammanställning eller på individnivå.  

 

Det finns även en app (det krävs en jaktlagsnyckel, som man hittar på jaktlaget i viltdata, för att komma i gång) som kopplar till ditt jaktlag och gör att du redan i skogen kan rapportera det nerlagda villebrådet. Det inrapporterade viltet hamnar då under jaktlaget på viltdata.se där jaktlagsrapportören sedan lägger till viltet i jaktlagets totala sammanställning. Sök på Viltdata på det ställe där du laddar ner appar.

 

  1. Skapa en rapport via inloggning på https://rapport.viltdata.se/login och rapportera den vägen. En så kallad 05 rapport. Ska i första hand användas för rapporter som inte är kopplade till något jaktlag som redan finns i viltdata inom ett älgskötselområde.

 

  1. Skicka in en avskjutningsblankett digitalt till din lokala kretsrapportör eller undertecknade, alternativt i pappersform till kontoret i Kalmar. Avskjutningsblanketten bifogas.

 

   Här på länken finns en film på hur man gör: Så här rapporterar du din avskjutning

 

Vi vill ha era rapporter senast 31 augusti!

 

Nyhetsbrevet som PDF

 

Hälsningar

Elias Turesson, Bernt Fransson och Kent Hultberg

 

Vid frågor och support kontakta:

Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent

elias.turesson@jagareforbundet.se

010 – 58 47 657 alt. 070 – 33 00 657

 

Bernt Fransson, Viltövervakningsansvarig

bernt.fransson@telia.com

073 – 059 40 73

 

Kent Hultberg

hultbergkent@yahoo.se

070 – 633 96 07

 

Växjö Norra     Stefan Bergqvist                         stefan.bergqvist@blixtmail.se                          

                      Göran Johansson                       drevsvensgard@telia.com

                            

Växjö Södra    Bernt Fransson                            bernt.fransson@telia.com

                      Ronny Runesson                        ronny.runesson@telia.com

                                                         

Uppvidinge      Rolf Andersson                           asgatan5@gmail.com

                      Nils Blomqvist                              nils.blomqvist50@gmail.com

                                                         

Lessebo            Kent Hultberg                              hultbergkent@yahoo.se

                        Ola Sölvesson                              olaugnanas@gmail.com

                                                         

Alvesta              Anders Westström                    anders@thoragard.se  

                        Mikael Blomkvist                        kolnen@hotmail.com

                                                         

Tingsryd            Per-Ove Johansson                   poj@gransas.se

                        Christer Jonsson                         christeriryd@gmail.com

                                                         

Älmhult             Magnus Strandberg                   mastralmas@gmail.com

                        Christer Holden                          christer.holden@telia.com

                                                         

Ljungby Ö         Kenneth Pettersson                  norragarden1@gmail.com                                 

 

Ljungby V         Vakant

                       Tf Elias Turesson                        elias.turesson@jagareforbundet.se                                            

 

Markaryd         Stefan Andersson                      famandersson9@hotmail.com

                       Roger Löndal                                roger.londal@gmail.com

                                                         

Besök gärna:

https://jagareforbundet.se/syd/kronobergs-lan/jagareforbundet-kronoberg/

https://www.facebook.com/jagareforbundetkronoberg/

Tillbaka till överblick