bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Inventera rovdjur med viltkamera

Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror för allmänheten. Viltkameror används idag inom Länsstyrelsens rovdjursinventering och med hjälp av allmänhetens kameror kan inventeringens resultat förbättras. Viltkameror är ett viktigt komplement till spårning och andra observationer, särskilt under vintrar med lite eller ingen snö. Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i Kronoberg vill informera dig om att du kan bidra till rovdjursinventeringen genom att rapportera bilder på lodjur och andra rovdjur från din viltkamera

2023-10-22

Användning av kameror

Viltkameror får användas för viltövervakning, men inte hur som helst. Man ska undvika platser där människor brukar röra sig. Får man ändå människor på bild ska de omedelbart raderas.

Platsen ska vara markerad så att de som närmar sig kameran vet att de kan bli fotograferade. Det ska finnas information om syftet med, och lagstödet för kameran, samt vem som ansvarar för den. Skyltar finns att köpa i Jägareförbundets butik på hemsidan.

Så här rapporterar man

Om man fått bild på lo eller varg på sin viltkamera kan man antingen rapportera detta via www.skandobs.se eller via appen Skandobs. Den går att ladda ner till både Iphone- och Android-telefoner. Appen är klart att föredra. Du kan även rapportera dina bilder direkt till länsstyrelsen. Vid frågor eller råd kring viltkameror kan du kontakta Länsstyrelsen eller Svenska Jägareförbundet.

Det är viktigt att rapportera alla observationer under året, även om man tror att det är samma djur. Alla observationer är viktiga för kartläggningen av förekomst och geografisk spridning.

Men alla vargobservationer och observationer av fler än ett lodjur samtidigt är extra viktiga. Det är genom antalet föryngringar man fastställer antalet lodjur och det ligger till grund för beslut om till exempel licensjakt.

Det är även mycket viktigt att få koll på hur det är med rovdjursförekomst i de områden i länet där det varit sporadiskt med inkomna rapporter och observationer, se kartan nedan. Är dessa tomma eller finns det föryngringar.

Rapporterade föryngringar med lodjur inventeringssäsongen 2022-2023.

Kamerans placering

Lo och varg stannar ibland upp en kort stund framför kameran, men oftast rör de sig snabbt förbi. Det är vanligt att det kommer fler djur samtidigt, men med lite avstånd emellan. Därför bör kameran ställas in så att den tar flera bilder i tät följd, eller bilder följt av en filmsekvens. Det ökar möjligheten att få med alla individer på bild. Placera kameran så att den är riktad lite snett emot den stig du förväntar dig att djuret ska passera. Placerar du den vinkelrätt mot djurets färdriktning minskar tiden den befinner sig inom kamerans område (se bild). Tänk även på att sätta kameran i rätt höjd så att rörelsesensorn aktiveras. Vilket är ungefär 80 - 100 cm från marken, kan variera beroende på terrängen.

Tips för lyckade bilder av lodjur

Lodjur är nyfikna och uppsöker håligheter som jordkällare eller grottor. De går gärna fram till saker som avviker från det normala och revirmarkerar. Det kan vara stugknutar, soptunnor, en stor sten eller något som du själv placerar ut. En vanlig lastpall eller en stolpe har visat sig vara effektivt för att få lodjuren att stanna upp framför viltkameran. Lastpall med till exempel en granruska, kan prepareras med valeriana eller annat godkänt doftmedel.

Det gäller att placera kameran och doftmarkering på ett ställe där du av erfarenhet vet att lodjuren passerar. Dagar med snö är lämpliga att leta lodjursspår och på så vis hitta lämplig plats för din viltkamera.

Att tänka på

För att en bild eller film ska kunna användas som underlag i inventeringen måste kamerans tidsangivelser vara korrekta och möjliga att kontrollera. Bilderna eller filmerna ska ligga kvar på minneskortet för att kunna granskas. Det minskar risken för fotomontage eller felaktig tidsangivelse. Bilder med människor ska omedelbart raderas.

Rapportera bilder eller filmer av rovdjur så snart som möjligt till Länsstyrelsen eller i Skandobs. Mellan den 1 oktober och den sista februari är det inventeringssäsong för lodjur. Under denna period vill Länsstyrelsen särskilt få in bilder och filmer som visar flera lodjur eftersom det är antalet familjegrupp med lo i länet som räknas vid inventeringen. För att en bild eller film av lodjursfamilj ska kunna ingå i årets inventering behöver den vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 april. Insända bilder/ filmer av lodjursfamiljer granskas enligt fastställda inventeringsinstruktioner och platsen där bilden är tagen dokumenteras av Länsstyrelsen.

Kontakter Kronobergs län

Länsstyrelsen

Magnus Lundmark, rovdjursansvarig

010 - 223 74 08

magnus.lundmark@lansstyrelsen.se

 

Karin Emanuelsson

010 - 223 73 25

karin.emanuelsson@lansstyrelsen.se

 

Svenska Jägareförbundet

Elias Turesson Jaktvårdskonsulent

010 - 58 47 657 alt. 070 - 33 00 657

elias.turesson@jagareforbundet.se

 

Rune Håkansson, Rovdjursansvarig

070 - 564 20 33

runevikner@gmail.com

 

Fältpersonal

Lasse Le Carlsson

076 - 116 35 99

Södra delarna

 

Rune Håkansson

070 - 564 20 33

Centrala och nordvästra delarna

 

Anders Gunnarsson

070 - 290 89 08

Norra och nordöstra delarna

 

Elias Turesson

070 - 33 00 657

Centrala delarna

 

Stellan Sjögren

070 - 850 08 95

Södra och sydvästra delarna

 

Stefan Tagesson

070 - 550 88 85

Västra delarna

 

Bilaga: rapportera rovdjur i Skandobs

För mer information: Stora rovdjur | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

 

     

Tillbaka till överblick