bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vårens och hösten aktiviteter för ungdomar och nya jägare publicerad

Östergötland 2023-06-02 Nu är våren och höstens aktiviteter för ungdomar och nya jägare publicerade. Varmt välkomna på skytteträffar samt säkra din plats på säsongens...

pressmeddelande varg

Östergötland 2023-04-20 De snabba vargetableringarna i södra Sverige väcker oro? Nya revir i vårt län upptäckta! Dags för licensjakt!

Älgföreläsning

Östergötland 2023-04-14 Älgstammen har gått ner i länet. Hur ser framtiden för älg hos oss ut? Temakväll kring älg och...

Utbildningar

Östergötland 2023-04-11 Många spännande utbildningar - både via Jägareförbundet centralt och från våra kretsar och länet. Klicka på rubriken och läs me...

Inventering

Östergötland 2023-04-11 Hur inventerar man dov- och vildsvin? Vid två tillfällen...

Spellingedagen

Östergötland 2023-03-30 Från skott till slakteri. En utbildningsdag för ungdomar...