JF Östergötlands, Styrelse m fl - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

JF Östergötlands, Styrelse m fl

 

 Roll

 Namn  Kontaktuppgifter Ansvarsområde
Ordförande,   AU

Leif Thomsen

0708-506607
leif.thomsen@jagareforbundetostergotland.se
Vfd, skattmästare
Vice Ord-förande, AU Tomas Strandhag

0705-698 748
vice.ordforande@jagareforbundetostergotland.se

SAV, Kommunikation

Sekreterare AU

Sofia Stenbakken    

0733-159185 sofia.stenbakken@jagareforbundetostergotland.se

Görshorva, JAQT

Ledamot

Vakant    
Ledamot Anders Rosendal 0709-963 789
anders.g.rosendal@gmail.com
Skytte, Rovdjur

Ledamot

Sven
Eriksson

0737-203 712
ungdom@jagareforbundetostergotland.se

Ungdom/Görshorva

Ledamot 

Stephan Mårtensson

0705-279 178
marten68@icloud.com 

Hund, NVR

Ledamot  

Tony Molander

073-3340212
molandertony@gmail.com

 

Ledamot

Elin Olausson

0735-507 326
elin.olausson@jagareforbundetostergotland.se

Medlem &Marknad*

Adjung. Kust 

Mats Södling

0708-898 997
sodlings@telia.com   

*Länsfunktionsvarig 

Jaktvårds-konsulent

Benny Nilsson

0490-82491, 0703-300 652 
benny.nilsson@jagareforbundet.se

 
       

Revisor

Åke Kolsbo 

0706-820 466
ake@kolsbo.se

 

Revisor

Gunnar Nilsson

0705-276 744
algjakt@gmail.com 

 
Valberedning Anders Gruvaeus
      valberedning@jagareforbundetostergotland.se     
Sammankallande
  Stefan Wernersson                         
  Benny Edenblad    
  Per Strömqvist 0709-966 030
per.stromqvist@svegab.se
 
 

Britta Hedekäll

070-6418287, bockfallans@telia.com

 
 

Hans Blomberg

070-7997956, hasseb@finspong.com 

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2020-10-02