JF Östergötlands, Styrelse m fl - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

JF Östergötlands, Styrelse m fl

 

 Roll

 Namn  Kontaktuppgifter Ansvarsområde
Ordförande,   AU

Anders Gruvaeus

0706-186187
ordforande@jagareforbundetostergotland.se
Jakt o Viltförvaltning*
Vice Ord-förande, AU Tomas Strandhag

0705-698 748
vice.ordforande@jagareforbundetostergotland.se

SAV

Ledamot

Sofia Stenbakken    

0733-159185 gorshorva@jagareforbundetostergotland.se

Görshorva

Kassör, AU

Leif Thomsen 013-501 75,0708-506 607 
kommunikation@jagareforbundetostergotland.se
Skattmästare , VFD-delegat, Läns-kommunikatör 
Ledamot Anders Rosendal 0709-963 789
anders.g.rosendal@gmail.com
Skytte, Rovdjur

Ledamot

Sven
Eriksson

0737-203 712
ungdom@jagareforbundetostergotland.se

Ungdom

Ledamot 

Stephan Mårtensson

0705-279 178
marten68@icloud.com 

Hund, NVR

Sekreterare  

Axel Wretemark

0708-567367  axel_wretemark@hotmail.com

Sekreterare, AU

Ledamot

Elin Olausson

0735-507 326
elin.olausson@jagareforbundetostergotland.se

Medlem &Marknad*

Adjung. Kust 

Mats Södling

0708-898 997
sodlings@telia.com   

*Länsfunktionsvarig 

Jaktvårds-konsulent

Benny Nilsson

0490-82491, 0703-300 652 
benny.nilsson@jagareforbundet.se

 
 JAQT Pia Mårtensson 0705-597 335
jaqt@jagareforbundetostergotland.se
 

Revisor

Åke Kolsbo 

0706-820 466
ake@kolsbo.se

 

Revisor

Gunnar Nilsson

0705-276 744
algjakt@gmail.com 

 
Valberedning Thomas Högberg
0767-112 984
thomas.hogberg@live.se             
Sammankallande
  Roland Karlsson 0706-801 955
rolandisund@gmail.com                      
 
  Johan Landén 0761-020 324
johan.landen@autlook.com
 
  Per Strömqvist 0709-966 030
per.stromqvist@svegab.se
 
 

Britta Hedekäll

070-6418287, bockfallans@telia.com

 
 

Hans Blomberg

070-7997956, hasseb@finspong.com 

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2019-11-29