JF Östergötlands, Styrelse m fl - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

JF Östergötlands, Styrelse m fl

 

 Roll

 Namn  Kontaktuppgifter Ansvarsområde
Ordförande,   AU

Leif Thomsen

0708-506607
leif.thomsen@jagareforbundetostergotland.se
Vfd, viltförvaltning
Vice Ord-förande, AU Tomas Strandhag

0705-698 748
thomas.strandhag@jagareforbundetostergotland.se

SAV, Kommunikation

Sekreterare AU

vakant   

   

Ledamot

Lisa Berglund 073-8296694  lisa.berglund@jagareforbundetostergotland.se Skattmästare
Ledamot Anders Rosendal 0709-963 789
anders.g.rosendal@gmail.com

Skytte, Rovdjur, Fältvilt

Ledamot

Sven
Eriksson

0737-203 712
ungdom@jagareforbundetostergotland.se

Ungdom/Görshorva

Ledamot 

Stephan Mårtensson

0705-279 178
marten68@icloud.com 

Hund, NVR, Fältvilt

Ledamot  

Tony Molander

073-3340212
molandertony@gmail.com

Ungdom

Ledamot

Elin Olausson

0735-507 326
elin.olausson@jagareforbundetostergotland.se

Medlem &Marknad

Adjung. Kust 

Mats Södling

0708-898 997
sodlings@telia.com   

*Länsfunktionsansvarig 

Jaktvårds-konsulent

Benny Nilsson

0490-82491, 0703-300 652 
benny.nilsson@jagareforbundet.se

 
Adjung. NVR Thomas Högberg thomas.hogberg@live.se Länsansvarig Jägare NVR

Revisor

Åke Kolsbo 

0706-820 466
ake@kolsbo.se

 

Revisor

Gunnar Nilsson

0705-276 744
algjakt@gmail.com 

 
Valberedning Benny Edenblad

076-146 14 40   

 
  Stefan Wernersson 070-2568075,  valberedning@jagareforbundetostergotland.se           tf sammankallande
  Erica Egonsson 070-3914219, erica.egonsson@jagareforbundetostergotland.se  
  Lars-Göran Gustafsson 070-3798747 ,larsgoran47@hotmail.com  
 

Britta Hedekäll

070-6418287, bockfallans@telia.com

 
 

Hans Blomberg

070-7997956, blomberghans151@gmail.com

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2021-09-22