Östergötland i topp! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Madeleine Lewander

Östergötland i topp!

Rekordmånga rapporterar fällt vilt.

2018-11-21

Nu är jaktåret 2017/2018 summerat i en återrapportering av ” Övrigt vilt” för Östergötland 2017/2018.

 Ett stort och varmt tack till Er alla som bidragit med att rapportera ” Övrig vilt” eller arbetat för att öka inrapporteringen i länet. Det bästa inrapporteringen någonsin och ligger i topp bland alla län. Senaste inrapporteringen blev hela 43 % av länets areal inrapporterad jämnfört med 26 % förra rapporteringsperioden. Så stort TACK än en gång till alla som har bidragit till detta.

 "Ju högre täckningsgrad vi får i länet desto säkrare och bättre statistik får vi tillgång till.” Med stöd av avskjutningsstatistiken/viltdata kan vi få information i tidigt skeende om förändringar i viltstammarnas tillstånd, hälsa och deras utveckling. Vi kan se hur enskilda arter utvecklas och hur olika arter förhåller sig till varandra

 Inrapporteringen av Övrigt vilt är oerhört viktig ur många olika perspektiv, för samhället, för allmänheten, för viltet och för jägaren. Det finns många olika orsaker till att rapportera. Rapporteringen ger oss ett bra underlag att följa de svenska jaktbara viltstammarnas utveckling. Rapporteringen är även viktig för att vi skall kunna bibehålla eller utöka jakttider och bidrar även starkt till den höga acceptansen för jakt som vi har i Sverige. 

Här hittar du den kompletta rapporten viltslag för viltslag. 

Benny Nilsson

Jaktvårdskonsulent

Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick