Vildsvinsläget i Östergötland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Hanna Oscarsson

Vildsvinsläget i Östergötland

Möte 19 april om vildsvinsläget i länet

2019-05-01

Vildsvinssamverkan!

Kretsarnas samverkansansvariga träffades på det årliga
mötet i Sya den 19/4. Nästan alla kretsar var representerade.
Vi startade med att gå igenom hur ansvariga tyckte stammen
såg ut i deras krets. Alla var eniga om att stammen var ganska
stor generellt men givetvis fanns det skillnader mellan platser
där svinen varit etablerade länge och platser där de är ganska
nya. Att de finns över hela länet var alla överens om, även på
platser så som vassarna runt omkring Tåkern där de trivs och
av naturliga orsaker får vara ifred. Uppfattningen var att det
föds kultingar under stora delar av året med en topp mellan
December och Mars. Många påtalade att det inte varit så stor
trafik till åtlarna under vintern utan att de haft mycket att äta
i skogen. Bök på vallar och i nysådd kan nu bli ett problem och
är något som jägarna måste agera kraftfullt på för att hålla
vildsvinen borta från dessa områden. Under de senaste åren
så har jaktlagen lärt sig hur vildsvinen rör sig när de blir jagade
av hund och var passen är vilka skiljer sig gentemot älgpassen.
Detta har medfört en mycket större avskjutning vid hundjakter.
Många kretsar kan rapportera och tipsa om samjakter som ett
både trevligt och effektivt sätt att bedriva vildsvinsjakt.
Viltparaderna har varit stora på många av dessa samjakter, där
areal storlek varierat mellan 400-500 ha till så stora som 5000
ha vid några jakter i Linköpingskretsen. Alla var överens
om var att gränser mellan de olika jaktlagen tenderar till att
suddas ut vid dessa jakter och att trivselfaktorn är hög.
Jaktkonsulent Benny Nilsson tipsar om det kloka i att sitta kvar
på passet 30-60 minuter efter att hundarna kopplats för då får
många jägare skottchans på vildsvin som provar att smita ut ur
såten när lugnet åter lägger sig i skogen. Och på tal om hundar
så var mötesdeltagarna överens om att vi jägare har lärt oss att
vilka hundar vi ska använda för att lyckas i vår vildsvinsjakt.
Hundar med felaktigt jaktsätt eller att de tar friskt vilt har
valts bort. Många hundägare vill också slippa få sina 4-benta
jaktkamrater skadade så jaktförståndet hos hunden är också
mycket viktigt. Det förekommer stor variation på hundraser
som används vid jakt och ingen ras är bättre eller sämre.
Det handlar mer om individen och hur ägaren jagat in hunden
om resultatet ska blir bra eller inte. Man släpper inte heller så
stort antal hundar i varje såt, vilket minskar risken för samjakt.
Etiken var också ett område som mötesdeltagarna tyckte att
jägarna blivit mycket bättre på, man upplever att det skjuts
mer "rätt vildsvin" och inte bara det första som kom i pass.
Inom förbundet har vi tagit förnyad kontakt med LRF för att
försöka få till ett möte så att fortsatt god dialog i ämnet kan
säkerställas. Endast genom samverkan kan vi förvalta dessa
vildsvinstammar som den natur, jakt och mat resurs de är!

Vid pennan, Tomas Strandhag SAV ansvarig i Östergötland.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick