Årsmöte 2020 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Elena Elisseeva

Årsmöte 2020

Årets stämma i Länsförbundet gick av stapeln den 28 maj. Digitalt.

2020-06-02

Årets stämma blev framskjuten inte en gång utan två ...pga covid-19. Men den 28 maj blev den av. Digitalt. 12 av 13 kretsar var representerade med över 40 ombud uppkopplade. Vi hade visst tekniskt strul som gjorde att några ombud tyvärr inte kom in. Visade sig vara i huvudsak handhavandefel från oss som satte upp mötet! Lärdom - testa i god tid innan möte! När mötet kom igång så skötte vår mötesordförande, John Widegren, förhandlingarna med bravur! Och hela mötet klarades av på utsatt tid. Med godkännande av verksamhetsberättelse och räkenskaperna så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Och valen togs enligt valberedningens förslag. Anders Gruvaeus avtackades för sina många år i Länsförbundets styrelse och han är nu sammankallande i valberedningen. Till styrelsen har det kommit två nya namn - Anna-Victoria Ingmarsdotter och Tony Molander. Vi hälsar dom varmt välkomna till deras nya uppdrag. Ett antal utmärkelser som skulle delats ut i år får vänta till nästa år då vi förhoppningsvis kan träffas fysiskt igen! Årsstämman avrundades med ett kortare anförande av Anders Jacobeus från förbundsstyrelsen där han bl a redogjorde för effekterna av covid-19 för förbundets verksamhet och ekonomi. Effekter som är kännbara men ändå hanterbara och gör att Jägareförbundet kan fortsätta arbetet framåt som planerat. 

Kontaktuppgifter till styrelsen m fl hittar ni under fliken "Kontakt" och där kommer även årsmötesprotokollet att finnas i sin helhet.    

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick