Jägar-SM - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Magnus Rydholm

Jägar-SM

Osäkerhet kring Jägar-SM kombinerat jaktskytte pga covid-19

2021-04-28

Aktuellt läge kring  Jägar SM i kombinerat jaktskytte

Lars Björk nationell samordnare meddelar att det för närvarande inte finns någon arrangerade bana, men planen är att tävlingen ska genomföras om det är möjligt utifrån restriktioner p g a covid 19. Uttagningar måste ske så att restriktioner för covid 19 inte bryts.

Smittspridningen i Östergötland, är i nuläget bland de 5 högsta i Europa! Frågan om uttagstävlingar diskuterades på digitalt möte i mars med länets JF jaktskytteföreningar. Där beslöts att avvakta läget och om möjligt kunna genomföra uttagstävlingar längre fram. 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick