bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Mostphotos

Viktigt om salmonella hos vildsvin

Läget kring Salmonella Choleraesuis hos vildsvin i landet.

2021-10-04

Här kommer ny och uppdaterad information om den utökade övervakningen av Salmonella Choleraesuis hos vildsvin i landet. 

Det kommer in fler och fler prover, vilket vi är mycket tacksamma och glada för. Med anledning av att hundjakten nu har satt igång på allvar med start i fredags så vill vi skicka ut extra information och trycka på vikten att fortsätta insamlingen av prover i landets olika delar så att provtagningsmålet om 70-90 prover per län nås under 2021.  

Till dags dato (4/10) ser insamlingsresultaten ut som följer:  

  

Kategori 

Totalt antal provtagna 

Antal vildsvin med Salmonella Choleraesuis (%)  

Antal med övrig Salmonella (%)  

Fällda vid jakt  

350 

38 (10,9%)  

13 (3,7%)  

Fallvilt  

61 

11 (18,0%)  

3 (4,9%)  

SUMMA 

411

49 (11,9%)  

16 (3,9%)  

Siffrorna är tagna från SVAs hemsida, och man få betänka att resultaten inte dyker upp så fort man skickat in sitt prov, utan det dröjer upp till en vecka. 

https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/overvakning-av-salmonella-choleraesuis-hos-vildsvin/

Med hjälp av flera av er har SVA nu fått in ett så pass stort antal prover med vettig spridning geografiskt så att det går att göra en försiktig tolkning av siffrorna.   

Resultaten visar hittills att S. Choleraesuis förekommer i områden i Skåne, Södermanland samt hittills ett fynd från ett fallvilt i Halland. Förekomsten i Skåne och Södermanland är hög, S.Choleraesuis har funnits i ca 15% av de undersökta vildsvinen. Då provtagning av jagade vildsvin inleddes i Skåne och Södermanland och först nyligen påbörjats i övriga län är det ännu tidigt att dra några slutsatser kring hur utbredningen av S. Choleraesuis och förekomst av andra salmonellatyper ser ut i övriga delar av landet. S. Choleraesuis skiljer sig från andra salmonellatyper på så sätt att vildsvinen smittar varann. Fynden av S. Choleraesuis är genetiskt mycket lika varann vilket kan tyda på en gemensam smittkälla och att smittan introducerats i vildsvinsstammen i de här områdena relativt nyligen. I de två mer välprovtagna områdena har vi även ett mindre antal fynd av andra salmonellatyper. Här rör det sig mer om enskilda fynd än tecken på en smittspridning.  

I laboratoriet på SVA undersöks proverna även för andra typer av Salmonella, även om S. Choleraesuis är i fokus. Ett mindre antal fall av övrig Salmonella har påvisats inom ramen för övervakningen. Vi får en del frågor om dessa andra typer, och det handlar mer om sporadiska fall som inte visar på en omfattande spridning i vildsvinspopulationen på det vis man kan se Choleraesuis göra lokalt, där den hittats. Choleraesuis är en grisanpassad Salmonellatyp, vilket gör att den i större utsträckning än andra typer kan orsaka sjukdom hos de smittade vildsvinen och det är också det som leder till en mer omfattande spridning bland vildsvinen lokalt. En del av de andra salmonellatyper som hittats kan orsaka sjukdom hon människor och djur medan andra är av mindre eller ingen risk. Gemensamt för alla salmonellatyperna är dock att med god hygien vid slakt och i köket kan man undvika att kontaminera köttet samt att man med tillagning vid tillräcklig temperatur avdödar eventuell salmonella. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.  

Vi ser fram emot att få in fler prover under hösten och början av vintern och tackar återigen för er hjälp med övervakningen. Har du en remiss som saknar fältet för e-post kan du skriva den i kommentarsfältet så får du svar den vägen! 

Hälsningar 

SVA

genom Jonas Malmsten, veterinär

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick