bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Hanna Oscarsson

Älgobs

Årets älgobs, så här långt, visar på vikande stam och vikande föryngring

2022-10-24

Uppföljning av älgobsen jaktsäsongen 2022-2023


Så här långt in i älgjakten visar älgobsen på en minskande älgstam. Efter en normal säsong så har vi c:a 170 000 timmar älgobs i Östergötlands län och de resultat vi ser nedan omfattar c:a 70 000 timmar. Det är mycket obs kvar men en indikation ger det ändå. Resultatet är preliminärt men obs per mantimme faller! Ser vi tillbaka tio år är trenden tydlig. Älgstammen i länet minskar årligen!blobid0.png

Med tanke på att obsen visar på en minskande älgstam är det av yttersta vikt att låta kalvjakten styra. De älgar vi väljer att ha kvar efter jakt ska hålla hög kvalitet och de kommer att utgöra älgstammen nästa år. Reproduktionen, kalv per hondjur, ser ut att nå ett bottenresultat. Står sig den obs vi ser idag kommer vi ha en lägre reproduktion än något annat år sedan det ”nya” älgförvaltningssystemet klubbades. En trolig orsak är den försommartorka som vi hade ifjol och som även visade väldigt låga vikter på kalv och vuxna hondjur förra året.blobid1.png

Eftersom indikationen är en rekordlåg reproduktion är det ännu viktigare att inte skjuta fler vuxna än ni kan skjuta kalvar. Fortsätter vi skjuta vuxna kommer medelåldern på vuxna älgar att minska och leda till sämre kvalitet och lägre reproduktion. Tänk på att en del av de vuxna hondjuren kan vara utan kalv trots bra ålder detta år! Tänk därför hellre kalv i avskjutningen än vuxna!blobid2.png

Tjurandelen är något som ni i länets skötselområden har jobbat med under många år och indikationen är att vi nästan når 40 % tjur i stammen, trenden är positiv. Men det är som sagt många timmar kvar att rapportera och dessutom ett år som sticker ut. Det signalerar att det kan vara ett tillfälligt högt resultat.

Rekommendationer: Nu en knapp tredjedel in i årets älgobs ser vi en låg nivå på stammen. Tjurandelen ser ut att nå nivån 40% men samtidigt är det en plötslig uppgång vilket indikerar på en tillfälligt hög nivå, men det går åt rätt håll. Reproduktionen är det som får varningsklockorna att ringa rejält. Att reproduktionen ser ut att nå de lägsta nivåerna sedan nya älgförvaltningssystemet infördes är mycket oroande. Detta är det enskilt viktigaste resultatet så här långt och innebär att det är viktigare än någonsin att bromsa avskjutningen av vuxna tills man kommit ikapp med kalvarna. Kalvjakten måste styra uttaget av vuxna älgar i jakten. Risken är annars att vi sänker medelåldern och kvaliteten ytterligare med lägre kalvvikter och ännu lägre reproduktion som följd. Det skulle vara ett mycket hårt slag mot möjligheten att jaga älg. Glöm inte att vi har till 31 januari på oss att jaga älg. Jakten behöver inte vara klar i oktober. Ge älgjakten lite tid och se till att uttaget blir rätt och att rätt älgar finns kvar till nästa år. Låt kalvjakten styra! Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att slå en signal eller skicka ett e-post, vi hjälper gärna till.

Bästa jägarhälsningar
Benny Nilsson och Leif Thomsen
Jaktvårdskonsulent Östergötlands län resp. Ordförande Jägareförbundet Östergötlands län
benny.nilsson@jagareforbundet.se   leif.thomsen@jagareforbundetostergotland.se
010-5847652 (Benny) 070-8506607(Leif)

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick