bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Startskottet - första delen i Jägareförbundets  förtroendemannautbildning

Första delen i Jägareförbundets förtroendemannautbildning avklarad

2023-06-22

Första lördagen i juni samlades ett tjugotal deltagare från jaktvårdskretsarna och länsföreningens styrelse i Östergötland på Mamima jakt i Östra Ryd för att gå igenom Jägareförbundets nya internutbildningen Jägarandan Startskottet.
Länsförbundets nyvalde ordförande Fredrik Lundén började med att hälsa alla välkomna och förklarade målsättningen med dagen.
Jaktvårdskonsulent Benny Nilsson fortsatte dagen med att gå igenom de olika rollerna som en förenings styrelse har och ansvarsfördelning samt stadgar och vad ansvarsfrihet innebär.
Efter lunchen fortsatte Benny Nilsson med att gå igenom de olika styrdokumenten som Jägarförbundet har antagit.
Jan Engholm höll en kort introduktion om strategisk planering som kan vara användbart i styrelsearbetet i kretsarnas arbete.
Dagen avslutades med att länsförbundets ordförande höll en genomgång av de 31 motionerna som ska behandlas på Svenska Jägareförbundets Kongress i Helsingborg
17 – 18/6. Deltagarna var i stort sett nöjda med de yttrande som Svenska Jägareförbundet
hade gjort på motionerna. Några motioner föranledde diskussion och att man inte var helt överens med förbundsstyrelsen.

Dagen var mycket givande och det förekom många fina diskussioner vilket man hoppas att det gynnar verksamheten i länet i framtiden. Hoppas att denna form av utbildningen återkommer så att flera funktionärer får möjlighet att deltaga.

Jan Engholm

Tillbaka till överblick