bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Inför älgjakten 2023

Viktigt att tänka på inför älgjakten 2023

2023-10-05

Jägareförbundet Östergötland ger här en bild av nuläget och hur vi behöver förvalta älgstammen i länet på klokt sätt! Vi är på många håll i länet i ett allvarligt och avgörande läge med älgstammens utveckling! Älgstammens numerär sjunker, reproduktionen sjunker, kvalitén på älgstammen sjunker och begreppet meningsfull älgjakt blir allt svårare att bejaka. Nu finns det delar i länet där det är bättre men sista året så blev det färre älgkalvar i stammen. Samtidigt minskar inte skadorna mätta enligt Äbin nämnvärt så där finns att fundera på både vad det gäller mätningarna och hur det används i förvaltningen. Förutom jaktens påverkan så har vi sommartorkan som blir allt vanligare och övriga klövviltet som konkurrerar om födan. Dessutom blir vargförekomsten alltmer frekvent i länet.
Så det finns all anledning till att tänka till ordentligt inom älgförvaltningen. All statistik hittas på

www.viltdata.se och www.älgdata.se

Nuläge
Stammen sjunker och speciellt sista året vilket syns både i skogen och i älgobsen. Älgobs tog ett rejält hopp ner under den gångna säsongen. Sedan nuvarande älgjaktsystemet infördes har stammen sjunkit ungefär 30% i länet. Reproduktionen hamnade på 0,64 kalvar per hondjur, vilket är den lägsta nivå sedan vi började mäta älgobsen (2012). Variationen mellan förvaltningsområdena går från 0,53 till 0,70. Tjurandelen ökade något till 38,9 %, intervallet mellan förvaltningsområden är 37,5 - 42,8 %, vilket ligger väl inom 40 % som är målet.

Avskjutningen i länet 2022–2023, även för respektive förvaltningsområde. Siffrorna i kolumnen
fyllnadsgrad visar måluppfyllnaden för de samlade jaktområdena respektive förvaltningsområdet.

Källa: Älgdata

image7a8wn.png

Älgstammens kvalité och inriktning i förvaltningen
Älgstammens kvalité varierar i länet och vissa områden så fortsätter den att försämras, med större variation på storlek, kalvvikter och reproduktion. Det är helt avgörande att vi på allvar tänker till på vilka älgar vi ska ha kvar i markerna när vi jagat färdigt för säsongen. Därmed också vilka älgar vi faktiskt ska fälla. Många av faktorerna kan vi påverka genom aktiva val, medan andra står över vår direkta påverkan som till exempel klimatet.

För att älgstammens kvalité ska ha en chans att bli bättre måste andelen kalv i avskjutningen öka i förhållande till vuxna. Det är förhållandet mellan kalv och vuxna som är viktigt att ha med sig. Så har man svårt att fälla kalv kan man inte heller fälla vuxna, utan att tulla på kapitalet.

Nu om någonsin är det viktigt att ha en hög medelålder på de vuxna djuren. Tjurarna i stammen ligger bra till men vi har tappat på hondjuren. På många håll måste man tänka till ordentlig om vi inte än en gång ska gå i fällan och skjuta sönder älgstammen. Genom att verkligen inrikta jakten på kalv och efter unga djur höjs medelåldern på djuren som är kvar i stammen. Genom att höja medelåldern ges förutsättningar för högre reproduktion och större kalvar.

Övergripande inriktning

 • Fäll kalv till förmån för vuxna.
 • Andelen kalv av de totalt antal älgar bör vara minst 65 - 70 % kalv i avskjutningen. Lägg stort
  fokus på att fälla små kalvar.
 • Hög procentuell kalvavskjutning styrs även genom ett lägre uttag av vuxna djur. Alltså färre
  vuxna djur i avskjutningen!
 • Spara stora produktiva djur och styr över jakten på små och svaga individer.
 • Tjurandelen börjar bli bra – men när stammen är på väg ner finns det risk för överuttag.
 • Av de två kranarna i förvaltningen är det nu foderkranen som behöver användas mest
 • Viktigt att se till att kalvavskjutningen hänger med från början för det är svårt att justera upp
  detta ju längre jakten lider.
 • Det är också mycket viktigt att följa utvecklingen av älgstammen och förutsättningarna för att vara beredd att revidera avskjutningsplanerna.
 • För att få en älgstam med bra kvalité så krävs det att många vuxna är av hög medelålder och dessa väger mer! Detta innebär att det föds fler och större kalvar!

Övrig dödlighet

När stammens kvalité är sämre så blir också den övriga dödligheten högre. Så det är viktigt att
verkligen försöka få koll på hur många djur som faktiskt faller ifrån av annan orsak än jakt.
Det kommer också att bli viktigt att hålla koll på predation och vargförekomst. Etablering av vargkommer att påverka mycket och framför allt då möjligheten till en meningsfull jakt och en bra förvaltning av älg. Så rapportera rovdjur via Skandobs.

Älgobs

Genom en snabb och fortlöpande rapportering i www.viltdata.se kan vi redan från början följa
utvecklingen. Ta för vana att rapportera redan samma dag. Vilket gör att justeringar i älgjakten går att göra direkt om det skulle behövas. Titta på statistik på www.viltdata.se
Med försommarens torra och varma väderlek så är det troligt att en del kalvar kommer att vara små samt att en del har dött av värme och svält! Därför är det av stor vikt att vi får in snabb rapportering av obsen för att se om detta är ett faktum.
Vi redovisar observationer av älg under de sju första jaktdagarna inom de 30 första dagarna från jaktstart.

Att jaga med eftertanke och sätta etiken i första hand är oerhört viktigt för jaktens framtid men
framför allt även för viltet. Det gäller även hundanvändningen under hela säsongen. Använd inte hundar som förföljer för länge samt när övrig jakt genomförs så använd då hundar som inte jagar älg!

Läs och använd gärna Handlingsplan Älg med tillhörande Verktygslåda om älgförvaltning.

Älgrekommendation Östergötland 2023-2024

Vid frågor kontakta:

Martin Mattsson, Jaktvårdskonsulent och Fredrik Lundén ansvarig jakt och viltförvaltning

Martin.mattsson@jagareforbundet.se

010 – 58 47 665

Tillbaka till överblick