bakgrund

Svenska Jägareförbundet

NVR

Unik Försäkring för NVR ekipage

C299065_Villkor_Trafikeftersok.pdf
C299064_10259_Skadeanmälan Trafikeftersoksforsakring.pdf

Under vintern har villkoren för vår trafikeftersöksförsäkring diskuterats. Reglerna har ändrats från 1 mars för att bättre stötta de eftersöksekipage som råkar illa ut vid trafikeftersök initierade av polisen. Detta är en helt unik försäkring och något vi ska vara stolta och prata mycket och gärna om!

Numera går förbundets försäkring in direkt vid en trafikeftersöksskada Det betyder att hundägaren, oavsett om hunden är försäkrad eller inte, får ekonomisk hjälp vid en sådan skada. Råkar hunden ut för någon annan skada/sjukdom tar den egna försäkringen hand om det. Eller ägarens plånbok, om ingen försäkring finns.

Har man Agrias skadeanmälan med sig och anger Polisens diarienummer för det aktuella trafikeftersöket kan man numera dessutom få skadan direktreglerad. Skadeanmälan finns på Agrias webbplats; http://www.agria.se/hund/skadeanmalan-hund . De går också bra att ringa deras kundtjänst, 0775-88 88 88.


2014-04-01 2014-04-02