bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Eftersöksassistans

Länsföreningarna och hundgruppen i Västra Götaland lanserar till hösten Eftersöksassistans.

Eftersöksassistans är en organisation som har till syfte att erbjuda jägare och jaktlag hjälp med kvalificerade eftersöks ekipage.

Det är en ideell organisation där vi inte har några ersättningskrav. Vi är spridda över Västra Götaland och vårt mål är att erbjuda vår tjänst i hela området.

Samtliga ekipage har flera års erfarenhet och genomför större antal eftersök varje år. Våra ekipage har specialiserat sig på olika vilt och genom kontaktnätet hjälper vi varandra. Alla ekipage antas genom ett speciellt utarbetat praktiskt fingerat eftersöks prov.

Vi erbjuder eftersöksjägare att vara med i ett nätverk där vi lär och hjälper varandra. Dessutom anordnar vi träffar, fördjupnings kurser mm.

Organisationen kommer presenteras bland annat via Jägarförbundets hemsida. Där kan man även få direkt kontakt med närmsta eftersöksjägare. Vi kan inte garantera att vara tillgängliga alltid men vi strävar efter att kunna hjälpa så många som möjligt genom vårt kontaktnät.

Vi har alla tystnadsplikt kring de eftersök vi utför.

Mer information kommer fortlöpande

Vill du veta mer eller kanske bli en del av organisationen kontakta oss

Patrik Nilsson, Tranemo 
0734-488061 
bopatriknilsson@me.com 

Lennart Gustavsson, Trollhättan 
0703-188749
lennart.gustavsson_vattenfall@hotmail.com

Else Ammentorp, Höga Lagga
070-9836028
else.ammentorp@triolab.se


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-10 2021-04-08