bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utmärkelser

Kriterier för Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i guld och silver

FÖRTJÄNSTTECKEN

 

Rekommendation till länsföreningarna:

 

Kriterier för utdelande av Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken

Efter hörande av länsföreningarnas synpunkter, dels i form av en skriftlig enkät och dels en diskussion i samband med ordförandekonferensen i november -06, lämnas följande rekommendation:

 

Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i guld

Kan utdelas för särskilt värdefulla insatser under längre tid. Mottagaren bör ha arbetat/arbetar på både krets- och länsnivå och därvid haft/har särskilda uppdrag.

Länsföreningen bör föreslå mottagare av förtjänsttecken i guld så att antalet över en längre tidsperiod motsvarar maximalt ett tecken per påbörjat 8.000 medlemmar i länsföreningen.

 

Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i silver

Kan utdelas för särskilt värdefulla arbetsinsatser under en längre tid på i första hand krets- och länsnivå. Länsföreningen kan årligen föreslå maximalt en mottagare av förtjänsttecknet i silver, per påbörjat 3.000 medlemmar i länsföreningen.

 

Beslut om utdelande av förtjänsttecken fattas av förbundsstyrelsen

 


2013-02-10 2013-02-10