bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älgförvaltning

Naturvårdsverkets föreskrifter om en ny älgförvaltning är klara. Det blir en ny modell för älgjakten som sätter ökad samverkan i fokus, skriver verket i ett pressmeddelande.

En viktig förändring är att älgförvaltningen ska möjliggöra lokal förankring och ha en förmåga att anpassa sig till nya eller ändrade förhållanden baserad på aktuell kunskap, skriver Naturvårdsverket.

Länen delas in i älgförvaltningsområden där en älgförvaltningsgrupp för varje område samordnar älgjakten. Älgförvaltningsgruppen som består av markägare och jägare ska upprätta en älgförvaltningsplan för långsiktig planering och uppföljning.

– Vi har utformat föreskrifterna så att ökad samverkan och dialog står i fokus. Det är viktigt att fånga upp lokal kunskap och ge möjlighet till samverkan mellan olika grupper. Vi har också tagit fram ett förslag till IT-system som snabbt kan fånga upp aktuell kunskap och skapa överblick, säger Christer Pettersson, projektledare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2012. 

 

De nya riktlinjerna innehåller en rad förändringar:

• Länen delas in i älgförvaltningsområden för samordning av älgjakten
• En älgförvaltningsgrupp i varje älgförvaltningsområde
• Älgförvaltningsplan för långsiktig planering och uppföljning
• IT-plattform – ett verktyg för att genomföra adaptiv förvaltning med samlade faktaunderlag för förvaltningen
• De olika licensformerna för jakt efter älg ersätts automatiskt med ny licensform men älgskötselområden finns kvar
• Den som inte har ett tillräckligt stort område att registrera som licensområde eller inte är med i ett älgskötselområde får jaga älgkalv under maximalt fem dagar på oregistrerad mark
• Fällavgift ska betalas för samtliga fällda älgar, även kalvar
• Fälld älg ska rapporteras inom två veckor från det djuret fälldes

 

Mer information om nya älgförvaltningen här.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-10 2018-05-24