bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Ser du vildsvin med halsband i ditt område

Ett forskningsprojekt drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö forskningsstation i dina trakter under de närmaste 3-åren (finansierat av Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet samt ett antal privata stiftelser). Projektet bedrivs på 7 olika platser i Sverige (Koberg, Boo, Grimsö, Hörningsholm, Bornsjön, Nynäs och Bogesund) och syftar till att utreda betydelsen av utfodring för vildsvin (rörelser, reproduktion och överlevnad), jordbruksskador och biodiversitet

Under augusti, 2018, inleddes studien med att märka ca 5 vildsvin (per område) med GPS-halsband och öronmärken. Alla djur väljer dock inte att stanna kvar i märkområdet utan drar runt på betydligt större areal än förväntat, och kan mycket väl komma att dyka upp i ditt område. Djuren är märkta med halsband och öronmärken som är antingen gult, orange eller blått och vi skulle vara otroligt tacksamma om ni tillsvidare kan avstå från att skjuta dessa halsbandsmärkta djur, då de utgör en viktig del i vårt forskningsprojekt. Vi kommer självklart att avrapportera detta projekt lokalt i ditt område, när den tiden kommer.

Mer information om projektet finns här


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-17 2018-10-17