bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vildsvinsförvaltning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en ny plan för vildsvinsförvaltningen i länet .

Den kan du ladda ner här.

 Fakta vildsvin

 • De första vildsvinen vandrade in i Sverige för cirka 8500 år sedan, då klimatet blev varmare.
 • Vid slutet av 1600-talet var vildsvinen utrotade i Sverige, bland annat på grund av jakt.
 • Fram till mitten av 1900-talet skedde flera mindre utsläpp och rymningar från hägn av vildsvin. Protester från bönder gjorde att dessa djur snabbt utrotades.
 • Vid mitten av 1970-talet rymde vildsvin från hägn i Sörmland, vilket ledde till flera fasta etableringar.
 • Med undantag för Stockholms län förklarades vildsvinen som oönskade i ett riksdagsbeslut från 1980.
 • 1987 beslutade riksdagen att vildsvinen åter var en del av den svenska faunan.
 • Vildsvin är i dag spridda över hela Stockholms län.
 • Avskjutningen i Stockholms län ligger på omkring 4000 vildsvin om året.
 • 2009 var antalet vildsvinsrelaterade trafikolyckor som flest: cirka 200 stycken. Sedan dess har det årliga antalet olyckor sjunkit något.

DEN SVENSKA VILDSVINSSTAMMENS EXPANSION FORTSÄTTER

Vildsvinen finns idag i mer eller mindra täta bestånd i de flesta områden från Dalälven och söderut.Tillväxttakten är hög och har ökat ytterligare under senare år, inte minst beroende på milda vintrar och omfattande utfodring.

Vildsvinstammen kräver en aktiv förvaltning. Detta ställer stora krav på markägare och jägare. Under senare år har många erfarenheter vunnits när det gäller vildsvin, dess beteende, jaktformer ocg förvaltning kunskap har ökat vad gäller förebyggande av skador i jordbruket.Dock finns mycket nytt att lära och många insikter att sprida.


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2013-02-10 2018-10-17