bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Riktlinjer för bidrag och ersättning

Dessa riktlinjer gäller bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för rovdjursangripna tamdjur ur viltskademedlen. Riktlinjerna är ett komplement till Viltskadeförordningen (2001:724) och Viltskadecenters rekommendationer. För Jordbruksverkets bidrag kan andra riktlinjer gälla.


2015-03-30 2015-03-30