bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Ungdomsgruppen

Gruppen vill genom aktiviteter och information öka intresset för jakt och viltvård.

Magnus Geverts

Vice sekreterare

Arbetsgrupp: Ungdom, Hund

0730-506899

Magnus Geverts

Tommy Kensing

Vice ordförande

Arbetsgrupp: Hund, Ungdom

0706-923070

Tommy Kensing


2013-01-30 2019-10-13