bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Så blir de nya jakttiderna i ditt län!

Den 7 maj kom regeringens beslut om de nya jakttiderna, som kommer gälla det kommande sex åren. I framtagandet av de nya jakttiderna har det bidragits med kunskap, fakta och diskussion mellan organisationer inom skog, jordbruk, miljö och jägare. Vilket regeringen har använt som en grundpelare i beslutet av jakttiderna.

2021-06-28

Det är tydligt att regeringen tagit stor hänsyn till förbundets önskemål. Förbundet ställer sig däremot kritiskt till beslutet om förkortad ripjakt samt vårbocksjakt i södra Sverige. Andra förändringar är att jakt med hund efter klövvilt kommer avslutas 31 januari samt att starten för hundjakt efter grävling flyttas fram till den 21 augusti. Även rävjakten med hund slutar 28 (29) februari. Det nya jakttiderna börjar gälla från 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Svenska Jägareförbundet har kämpat hårt för att behålla jakttiden på kråka och gråtrut eftersom den behövs för viltvården. Det är därför glädjande att regeringen beslutat att behålla jakttiden på kråka och gråtrut. Även jakt på råka som är en tradition i Skåne kommer finnas kvar.

Nytt för i år är att bockjakt kommer vara tillåtet på våren från 1 maj – 15 juni 2022 i hela landet. Jakttiderna för Älgjakt har i det nya beslutet fått ett fast startdatum, i södra Sverige kommer starttiden vara 8 oktober. Möjligheten att följa traditioner finns fortfarande då jaktlagen själva kan besluta att börja jaga andra måndagen i oktober.

Nedan visas några övergripande förändringar i de nya jakttiderna i Södra Älvsborgs län, Västra Götalands län och Skaraborgs län:

Du kan läsa mer om alla förändringarna i de nya jakttiderna för ditt län på Svenska Jägareförbundets hemsida eller i jaktförordningen på regeringens hemsida.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick