bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Nej till vårjakt på råbock i Syd

I snart 200 år har jägarna värnat viltstammarna! I syfte att med hållbarhet och uthållighet skapa möjlighet att såväl nyttja som bevara denna fantastiska naturresurs. Det är dags att vi visar Sverige att inget har förändrats - Jägarna är fortfarande viltets företrädare och sätter välmående och starka viltstammar i balans högst och först. Skriv under med ditt namn och stoppa galenskapen - säg NEJ till vårjakt på råbock i södra Sverige!

2021-12-17

Alla Jägareförbundets länsförbund i södra Sverige sa NEJ till vårjakt efter råbock! Trots detta valde regeringen att införa denna jakttid i hela landet. Man har helt ignorerat det faktum att Sverige är ett avlångt land där förutsättningar kan skilja sig mycket åt. 

 

Vi har nu inlett en process för att försöka förmå regeringen att tänka om och ge rådjursstammen i södra Sverige en chans. 

 

Viltet och viltförvaltningen står i fokus, för det som är bra för viltet är också bra för oss jägare. 

Varför kan inte södra Sverige ha vårjakt när Mellansverige kan?

Södra Sverige står för ca 70 % av rådjursavskjutningen i landet. 45 % av alla rådjur som skjuts är råbockar. Inte så farligt kanske någon tycker men då måste man komma ihåg att bockarna bara utgör ca 25% av stammen till att börja med! 

En råbock går över ca 200 ha men i södra Sverige är den genomsnittliga storleken på en fastighet ca 27 hektar. En bock vandrar alltså över 8 fastigheter i genomsnitt, läs 8 jaktlag/jägare. Vi har inte viltvårdsområden eller stora jaktlag som i norr och många fastighetsägare har gästjägare till bockjakten. 

Södra Sverige har på sina platser en av världens bästa rådjursstammar, både numerärt och kvalitativt. En resurs som genom en ännu bättre förvaltning med lätthet skulle kunna bli helt världsledande. Det kommer aldrig att hända ifall vårjakten införs. Om vi skulle jaga bock på våren i samma utsträckning som de län som nu har vårjakt på råbock skulle vi öka avskjutningen med minst 10 000 råbockar, vilket motsvarar 25 %! 

Våren utgör en tid då merparten av rådjuren söker sig till öppna ytor för att äta upp sig efter den torftiga vinterdieten och för att komma i form inför revirhävd och föryngring. Rådjurens val av uppehälle samt bockarnas positionering inför brunsten, gör jaktformen otroligt enkel.
Risken är också stor att individer som ska vara med till årets brunst fälls före de haft en chans, vilket försämrar för getterna i deras val av fader till sina kid. I länen med vårjakt fälls idag ungefär 40 % av det totala antalet medaljbockar under vårjakten. 

På många platser har vi gott om rådjur och det finns utrymme till högre avskjutning MEN denna skall, om vi vill behålla en kvalitativ och stark rådjursstam, INTE läggas på råbockarna. 

Säg JA till lokal förvaltning med viltet i fokus och NEJ till jakt på råbock i maj och juni!

Namninsamling

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick