bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Fyra av deltagarna på jägarskolejakten, Lina Waldenstedt, Lucas Waldenstedt, Niklas Larsson och Erica Ranta-Mikkola Foto Marina Berglund

Jakt för jägarskoleelever på Torsö, Mariestads kommun.

Dagens tre hundförare från Skaraborgs taxklubb, Martin Johansson, Hans Lövberg samt Niklas Geidvall. Foto Marina Berglund

2022-02-06

Jägareförbundet Skaraborg och Studiefrämjandet anordnade lördag den 15 januari en jakt för jägarskoleelever på Torsö i Mariestads kommun. Marken som jakten ägde rum på, uppläts av Skara Stift. Totalt deltog 13 jägarskoleelever med faddrar.

Syftet med jakten var att de blivande jägarna skulle få komma ut i skogen tillsammans med en aktiv jägare i utbildningssyfte, och dagens jakt som planerades var jakt med drivande hund. Skaraborgs taxklubb ställde upp med tre hundförare och totalt fem taxar. Det som skulle jagas var rådjur, räv och hare. Endast hagelvapen var tillåtet.

Alla deltagare möttes vid Sundsören, precis innan bron mot Torsö, för gemensam färd ut till jaktmarken. Väl på plats mottogs deltagarna med en värmande brasa samt kaffe och en kaka för de som önskade.

Jaktledare Åke Johansson, ingående i styrelsen för Jägareförbundet Skaraborg, hälsade därefter alla deltagare välkomna. Efter välkomnandet gavs en muntlig genomgång av det PM som gällde för dagens jakt, alla deltagare fick också med en skriftlig version att ta med ut på pass samt en karta över jaktområdet. Åke informerade vilka såtar som skulle jagas under dagen. Deltagarna tillfrågades också om de godkände att foton togs, vilket alla godkände. Därefter lottades passen ut inför första såten (området där jakten skulle ske) och man tog sig ut till sitt pass.

Därefter släpptes två av taxarna, ganska omgående hördes skall i skogen från bägge hundar. Ytterligare en tax släpptes efter ungefär 1,5 timme då det ena drevet gick ur såten. Flera observationer av rådjur gjordes, dock inget skjutet.

Deltagarna i jakten återsamlades sedan vid jägarhyddan för att fylla på energi med egen medtagen matsäck men också korv och bröd som Jägareförbundet bjöd på.

När alla fikat klart gjordes en ny lottning av pass inför dagens andra och sista såt. Nu släpptes taxarna igen, vi fick återigen höra klingande drev i skogen. En av passkyttarna fick sedan skjuta ett rådjur, en bock. Såten avbröts och alla samlades vid jägarhyddan igen.  Vid jägarhyddan togs rådjuret ur (passades) för att de blivande jägarna skulle få se hur det går till.

Dagen avslutades sedan efter en kort sammanfattning av jaktledare Åke Johansson och till synes nöjda deltagare begav sig hemåt.

Jägareförbundet vill rikta ett stort tack till Skara Stift som upplät sina marker, till Studiefrämjandet för hjälp med det administrativa och inte minst Skaraborgs taxklubb med hundförare och hundar.

 

För styrelsen Jägareförbundet Skaraborg, Marina Berglund.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick