bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Avgående ordförande Kurt Andersson tar emot glasörnen av Anders Gruvaeus. Foto: Ingrid Brodin

Årsstämma

31 mars hade Jägareförbundet Skaraborg sin länsstämma i Broddetorp, Falköping. En representant från respektive krets deltog.

Nye ordföranden Benny Lyckebäck tillsammans med avgående Kurt Andersson Foto: Ingrid Brodin

2022-04-03

Skaraborgs avgående ordförande Kurt Andersson inledde med att hälsa välkommen och ge en kort sammanfattning av vad som har varit de stora ämnena 2021 och vad som ligger framåt i verksamheten. Stämmans ordförande var Bertil Jonsson, Lidköping, tog sedan över klubban för att fortsätta leda stämman. Under stämman behandlades frågor kring arvoden, ersättningar och bidrag till styrelsen och kretsarna, hantering av motioner samt val av ledamöter i styrelse och valberedning. Styrelsen 2022 består av: Benny Lyckebäck, Christina Eliasson, Åke Johansson, Katarina Larsson, Hans Persson, Marina Berglund, Henrik Reijmar och Karl-Mikael Bremer.

När samtliga stämmoärenden var avklarade hälsades Förbundsstyrelsens ledamot Anders Gruvaeus fram för att hålla sitt anförande. Gruvaeus redogjorde för förbundsstyrelsens arbete under 2021, hur förändringarna i allmänna uppdraget har påverkat förbundet och vad som planeras för 2022, med flera stora utmaningar som vargfrågan, fjälljakten och höstens val.

Efter Anders Gruvaeus anförande var det dags att tacka av Kurt Andersson för sitt gedigna arbete i länsföreningens styrelse. Kurt har suttit i styrelsen i 27 år, varav 12 år som ordförande. Förbundsstyrelsen tackade Kurt för sitt arbete med att överlämna Glas-Örnen, en gåva som avgående länsordförande får. Kurt tackades även av länsföreningens styrelse med en gåva och en ostkorg. Kurt får även hedersmedlemskap i Svenska Jägareförbundet. 

Kurt avslutade stämman med att överlämna ordförandeskapet och klubban till länsföreningens nya ordförande Benny Lyckebäck. Benny tackade för förtroendet och ser med spänning fram emot det kommande året.

 Vid Pennan: Christina Eliasson, Sekreterare Jägareförbundet Skaraborg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick