bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Svara på verifieringsmejlet för att din röst skall registreras

Gör din röst hörd.

Jaktens framtid avgörs mer eller mindre på den internationella arenan, inte nationellt eller regionalt som vi själva önskar. Framtiden för jakt och bevarande är därmed hotad Fågeljakt, livsmiljöer för vilt, förvaltning av stora rovdjur, Europas jaktkulturer och våra incitament att bevara naturen är i riskzonen på grund av en problematisk politik.

2022-08-19

 Vi har bara cirka 8900 svenska underskrifter av totalt 82 000 i Europa. Alla länder måste göra mycket mer för att få till många som skriver under. Ifall vi får igång organisationen – och den kraft som den genererar när vi bestämmer oss – kan vi säkert få ihop 50 000 underskrifter i Sverige. Men då krävs det arbete.

 

Kampanjen är viktigare än vad många förstår. Detta är ett sätt att göra en markering mot EU-kommissionen och uppmärksamma politikerna på hur kommissionen agerar. Vi vet att det är många jaktfrågor i Sverige som påverkas mycket av det som sker i EU. Säl, vapen, skarv, björn, lodjur med flera. Men i vargfrågan är EU-kommissionens inblandning tydligast.

 

 

Länsföreningen tillsammans med er i jaktvårdskretsarna vill komma i gång med att samla namnunderskrifter. Att man frågar alla som kommer till skjutbanorna i augusti och september. Att man även ber vänner och familjen att skriva under. Insamlingen slutar i november så det finns tid att komma i gång.

 

VÅRA KRAV

Fritt översatt från engelska namninsamlingssidan.

 • 80 % av de regler och förordningar som påverkar jakt och bevarande kommer från Bryssel.
 • Vi vill ha ett Europa rikt på biologisk mångfald för alla.
 • Vi vill att naturpolitiken ska stimulera jägarnas bevarandearbete, även i skyddade områden.
 • Vi vill att EU:s naturlag ska ge resultat för ekosystem och livsmiljöer för småvilt, särskilt våtmarker och jordbruksmarker.
 • Vi vill ha ett mer objektivt och evidensbaserat förhållningssätt till jakt, inklusive regionala jaktmetoder.
 • Vi vill ha korrekta bedömningar av rovdjursstammen baserad på lämpliga kriterier och med ett förfarande för att ändra i förvaltningen enligt habitatdirektivet.
 • Vi vill att jägare ska erkännas som en del av lösningen för naturvården, inte problemet.
 • Vi vill att lagar och beslut som påverkar jakten ska vara rättvisa och ge tydliga fördelar, med respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
 • Vi vill att vårt kulturarv ska respekteras, vilket är avgörande för framtiden för ett mångsidigt Europa och för att berika enskilda medborgares liv.
 • Vi vill att Bryssel ska ta denna agenda till internationell nivå eftersom EU har ett starkt inflytande på global nivå.

 

 

 

Bifogat finns en liten bild med QR-kod.

Denna kan ni skicka ut till alla som vill delta och fixa namnunderskrifter. Tanken är att hjälpa folk att komma till rätt webbsida – signforhunting.com

 

 1. Ni kan mejla denna eller sms:a ut denna.
 2. När man fått mejlet/sms väljer man att spara bilden. Då hamnar den i mappen för dina fotografier.
 3. Genom att öppna bilden kan andra personer att scanna bilden med sina mobiler
 4. Detta gör man genom att öppna kameran och rikta den mot QR-koden. Telefonen ger dig då möjlighet att klicka på skärmen och hamna på rätt ställe – för att kunna skriva på namninsamlingen.
 5. Glöm inte att förklara att de som skriver på namninsamlingen kommer få ett verifieringsmejl som de ska godkänna. Annars räknas inte rösten.
 6. Om någon är osäker på ifall de fått ett verifieringsmejl kan de skriva under ytterligare en gång. Systemet räknar bara ett namn per mejladress, så det går inte att skriva under två gånger.

 

 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick