bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Foto: Marina Berglund

Jakt för ungdom på Torsö, Mariestad

Jägareförbundet Skaraborg anordnade den 17 december en jakt för ungdomar på Torsö, Mariestad. Jakten skedde på marker vilka upplåtits av Svenska kyrkan, Skara Stift. Ungdomar 15–25 år med eller utan jägarexamen hade bjudits in. Om jägarexamen inte var avklarad eller ungdomen inte fyllt 18 år, skedde jakten under uppsiktsjakt för denne.

Kaffe vid elden

2023-02-05

Klockan 8 på morgonen strålade alla deltagare samman vid Sundsören, vid broöverfarten till Torsö. En snabb kontroll att alla deltagare kommit gjordes innan deltagarna åkte ut till själva jaktmarken.

Väl framme på jaktmarken samlades alla för en kopp kaffe vid elden som jaktledare Åke Johansson förberett. En säkerhetsgenomgång inför jakten gjordes, skriftliga PM samt passkartor delades ut och de tre hundförare som medverkade presenterade sig och sina hundar. Tillåtet vilt för dagen var rådjur, hare och räv. Endast hagelvapen var tillåtet att jaga med under dagen.

De hundar och hundförare som deltog kom från taxklubben i Skaraborg, vilket innebar att det var taxar som var de hundar som jagades med under dagen.
Hundar och hundförare Foto: Marian Berglund

Efter en kopp kaffe och säkerhetsgenomgång drogs pass för skyttarna och alla begav sig ut i skogen på pass. Därefter släpptes taxarna för dagen första såt. Taxarna fick upp drevdjur relativt snabbt och skallen ekade i skogen. Synobservation gjordes av rådjur men inget blev skjutet i första såten. Därefter bröt jaktledare Åke Johansson såten och alla återsamlades för korv med bröd vid elden samt egen medhavd matsäck. Kaffe och kaka serverades också.

Efter korv, matsäck och kaffe med diskussion om första såten, släpptes taxarna på nytt område. Även här fick vi återigen höra fina drev och synobservation på rådjur. En av taxarna gick i gryt efter en räv men kom ganska snabbt upp igen och kunde då kopplas.

Dagen avslutades sedan med en summering av det som hänt under dagen. Inget vilt skjutet, men deltagarna var nöjda trots det med en fin dag i skogen.

Ett stort tack till Studiefrämjandet Skaraborg, Skaraborgs taxklubb samt Skara Stift som upplåter sina jaktmarker till jakt för ungdomar.

Vid pennan, Marina Berglund, för Jägareförbundet Skaraborg.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick