Jägareförbundet Södra Älvsborg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Nya Pandemilagen och Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg 2021-01-15 Det kommer många frågor om hur pandemilagen, som trädde i kraft 10 januari, och hur den påverkar olika möten och sammankomster i organisationen. Vi...

Lodjursinventeringsutbildning

S Älvsborg 2021-01-15 Lär dig inventera lodjur!

Lodjursinventering

S Älvsborg 2020-12-23 Lär dig inventera Lodjur!

Lodjur på viltkamera

S Älvsborg 2020-12-23 Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Vi kan nu använda dem inom vilt-förvaltningen, vilket gett oss helt ny...

Avskjutningsrapport övrigt vilt 2020

S Älvsborg 2020-12-17 Västra Götalands avskjutningsrapport klar!

Jaktgalan 2021

S Älvsborg 2020-12-02 Vi hyllar jägare som gjort något utöver det ­vanliga elle...

Afrikansk svinpest

S Älvsborg 2020-11-19 Afrikansk svinpest är en virussjukdom som ännu inte finns i Sverige, men den är under spridning i Europa. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen...

Vad innebär de nya Covid-reglerna för jakten?

S Älvsborg 2020-11-19 Jakt som bedrivs av ett jaktlag där varje enskild deltagare har jakträtt eller är medlem i jaktlaget eller särskilt inbjuden är ingen offentlig...

Bli medlem - hur smidigt som helst!

S Älvsborg 2020-11-19 Betala medlemsavgift med Swish!

Tre ämnen - Tre kvällar - Trevligt!

S Älvsborg 2020-11-19 Dags att hösta in kunskap!

Jägarskola på Rådde 2020-2021!

S Älvsborg 2020-11-19 Utbildning med hög kvalitet och lugnt tempo!