bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Madeleine Lewander

Styrelse

Kontakta oss!

Ordförande
Magnus Kelldén
konsumdfs@gmail.com
0725-21 50 02

Vice Ordförande
Henrik Lundblad
henrik.lundblad@hotmail.com
0705-82 33 67

Kassör
Bo-Eric Persson
a-tio@live.se
0705-95 57 61

Länskommunikatör/Sekreterare
Annika Georgson
annika.georgsson@uponor.com
0734-45 53 88

Ledamöter

Ronny Fihn
fihnronny@gmail.com
0703-78 56 30

Ove Larsson
ovelarson@hotmail.com
0702-28 02 45

Jesper Pohlin
jesper.pohlin@live.com
0725-54 06 40

Elvira Löwenadler
elowenadler@gmail.com

Mona Landin
mljaqt@gmail.com
0704-61 71 16

Johnny Söderberg
johnny.soderberg@nexans.com

Carl Söderlöv

Jaktvårdskonsulent
Hanna Ståhl
hanna.stahl@jagareforbundet.se
010-584 72 87

 

 


2020-03-03 2024-04-24