Älgförvaltning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älgförvaltning

Fortsatt god utveckling på älghornen i Södra Älvsborg!

Kjell Johansson har flått, sågat och kokat älghorn på Väla i över 20 år. Årets inlämning av horn är troligen den bästa någonsin enligt Kjell. Totalt har ett 50-tal horn lämnats in under oktober.
Bland de större troféerna, är en som fällts av Janne Carlsson i Komskälet Tvärred, området hör till Borås/Dalsjöfors älgskötselområde.

En 12-taggare vars stänger är hela 19 cm i omkrets, utlägget 113 cm och vertikal hornlängd ca 90 cm. Janne är hundförare och har jagat i 40 år men detta är hans största älg hittills!!

En annan grann tjur fälldes av Camilla Svensson från Uddetorp Borgstena. Området hör till Fristads älgskötselområde. Denna udda 16-tagare har ett utlägg på 115 cm och vertikal hornlängd på drygt 90 cm.

Intressant blir att se vilka bedömningspoäng dessa båda horn får när de efter 3 månader kan bedömas! Medalj blir det, men vilken valör är oklart, hornen krymper ju en del den första tiden.
Av de 50-tal horn som lämnats in på Väla är ett 20-tal över 10-taggar!! Men återigen kan man konstatera av flertalet av de inlämnade älgarna troligen är bara 3 – 4 år! Den tjur som Janne Carlsson fällde är dock betydligt äldre, dessvärre gjordes inget tandsnitt för åldersbestämning.

Det är inte bara på Väla som man har tagit emot älghorn för montering i Södra Älvsborg. Många jägare fixar ju sina troféer själva eller får hjälp av någon lokal ”konservator ”. Att avskjutningsregler som kvotering - taggbegränsningar eller både ock, verkligen visar att tjurpopulationen är på väg att bli riktigt bra inom området.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-21 2014-10-29