bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Madeleine Lewander

Jakthundar

Hundgruppen inom länsföreningen arbetar bland annat med eftersöksutbildningar.

Hundgruppens medlemmar består av Henrik Lundblad och Ove Larsson och inriktning är:

  • Att arrangera träffar med samtliga hundinstruktörer och verka för en god hundetik vid användande av hund vid jakt
  • Att ge information till medlemmar
  • Anordna Eftersöksutbildningar
  • Att öka intresset för eftersök
  • Att bilda ytterligae eftersöksgrupper i Södra Älvsborg

Intresserad av hundar?
Slå en signal!

Henrik, 0705-82 33 67
Ove, 0702-28 02 45
Annika, 0734-45 53 88


2013-02-21 2023-07-07 Annika Georgson