bakgrund

Svenska Jägareförbundet

JAQT

JAQT - Jagande Aktiva Kvinnor i Tiden är Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk.

Målsättningen med JAQT är att vi skall bli fler jägare i Sverige, att öka acceptansen för kvinnliga jägare, hjälpa nya kvinnliga jägare samt att kvinnor och män skall jaga tillsammans.

I arbetsgruppen inom länsföreningen jobbar Mona Landin som är samordnare JAQT Syd och Ulla Ternander.

Du kan läsa mer om JAQT här!

 

Kontakta oss!

Mona: 0704-61 71 16
Ulla: 0763-16 68 40


2013-02-21 2022-11-23 Annika Georgson