bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Christian Holmer

Opinion

För att skapa ett intresse och en förståelse för vad Svenska Jägareförbundet står för och jobbar med har vi en arbetsgrupp som jobbar med Opinion.

Opinionsgruppen består av Magnus Kelldén, Bo-Eric Persson och Andreas Martinsson

Aktiviteter som gruppen håller på med:

  • Deltagande i offentliga aktiviteter som mässor, temadagar, events för att visa och informera allmänheten om vad vi jobbar med och står för
  • Medverka i media för att få fram Svenska Jägareförbundets budskap
  • Starta debatt i lokalpress som gagnar Svenska Jägareförbundet
  • Aktuellt material på sociala media
  • Påverka beslutsfattare

Kontakta oss!

Magnus, 0725-21 50 02
Bo-Eric, 0705-95 57 61
Annika, 0734-45 53 88
Andreas, 0702-77 12 65


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-10 2020-03-17 Annika Georgson